Hem / Nyheter / Med Weland Solutions får kunderna service för trygg och säker drift

Med Weland Solutions får kunderna service för trygg och säker drift

Vår svenska underhållsorganisation utgår från Gislaved och Västerås och är rikstäckande över landet. I övriga länder uppfyller vi samma löften som vi gör till de svenska kunderna genom våra återförsäljare som har ansvar för support och service på sina respektive marknader.

– På den svenska marknaden ansvarar tre kolleger för den tekniska supporten tillsammans med fem servicetekniker som arbetar ute på fältet. Det kompletterar vi med samarbeten med externa partners så att vi kan hålla vårt löfte om att vara rikstäckande, säger Daniel Englund som är Manager Aftermarket på Weland Solutions i Sverige.

Fördelar med att teckna serviceavtal
Under dagtid är supporten öppen för alla kunder, men en viss kostnad debiteras för den som inte är avtalskund.
– Vi ska vara tillgängliga för alla våra kunder, men det finns självklart stora fördelar med att teckna serviceavtal med oss och de fördelarna har flertalet av våra kunder redan upptäckt, berättar Daniel.

Har man serviceavtal ingår både teknisk support och mjukvarusupport beroende på hur avtalet är utformat. Det kan handla om support utöver den som finns tillgänglig under dagtid eller inställelsetiden för en tekniker, men det handlar också om planerad service av hissautomaterna.

– Vi räknar ut antal serviceintervaller som maskinen är i behov av årligen och ser till att service hålls vid de förutbestämda tiderna. Intervallerna har beräknats med hänsyn tagen till kundens verksamhet och hur tufft hissarna går dagligen. Det är ett kostnadseffektivt sätt att undvika eventuella driftstopp, förklarar Daniel.

– Underhållsorganisationen har också möjlighet att koppla upp sig mot kundens anläggning, avläsa felkoder och distansköra hissautomaten genom systemet TeamViewer, om operatören på plats behöver det.

Utbildning skapar fördelar
När en hissautomat installeras hos en kund ingår alltid en så kallad överlämnarutbildning där det säkerställs att kunderna grundutbildas på hissautomatens funktioner. Fokus ligger på maskinsäkerhet för att användarna snabbt ska komma igång och kunna använda maskinen på ett säkert och effektivt sätt.

Daniel berättar mera:
– Utöver våra avtal erbjuder vi utbildningar på olika nivåer – operatörsutbildning, superanvändare och teknikerutbildning. Det är uppskattat av både våra kunder och av oss. Vi lär känna varandra och skapar en relation, och när kunden behöver vår hjälp kan vi diskutera på en högre teknisk nivå. Ju mer utbildade kunderna är desto enklare blir det för oss att ge effektiv support.

2021-08-25