Lättare, snabbare och färre fel med rätt plocklösning

Det räcker inte bara med att vara snabb på att plocka artiklar från hissautomaten. Ni behöver också skapa förutsättningar för operatören att snabbt hitta rätt packlåda att plocka artiklarna till, för att de ska komma vidare. Här har vi två olika plocka-till-lösningar att välja mellan: Put to light eller Put to screen.

Båda lösningarna gör att en person utan bekymmer klarar att utföra ett mycket stort antal orderplock per timme. Vilken av våra plocka-till-lösningar som passar bäst beror på vilken typ av produkter och lagerhantering ni har.


Put to Screen

Plocklösning för artiklar med stor variation  

Put to screen är en dynamisk lösning för multiplock med en stor variation av artiklar. Här kan operatören själv välja hur många order som ska startas samtidigt. Detta innebär att om fem olika order ska innehålla samma artikel går det att plocka dem samtidigt när lastbrickan exponeras i hanteringsöppningen. Bakom packlådorna finns sedan en display som visar i vilken låda artikeln ska plockas till samt vilken order den tillhör och vilket antal. Systemet håller reda på allt så att operatören kan jobba på i högt tempo, utan stress eller oro för felplock.

> Helt dynamiskt system

> Flera order kan starta samtidigt

> Kvittens med scanner för högsta säkerhet

> Snabb output av orderrader

> Anpassad för verksamhet med stor variation på gods

> Ett flexibelt plocksystem

Så här går Put to screen till

Put to screen

1. Order startas

Operatören startar ett antal order mellan 1-172 stycken. Detta finns förvalt i Compact Store. Systemet visar ordernummer, artikelnummer, antal och från vilken plats artikeln ska plockas.

Put to screen

2. Kvittensetikett skrivs ut

Etiketten innehåller orderinformation och EAN- eller QR-kod.

Put to screen

3. Etiketten placeras vid put to screen

Etiketten fästs direkt på låda för färdigt gods alternativt packlåda för vidare konsolidering med andra artiklar.

Put to screen

4. Artikeln plockas från hissautomaten

Antal av den beställda artikeln visas på plockdisplayen och tas från sin lagerplats på lastbrickan som kommit till hanteringsöppningen. Plocket kvitteras med scanner eller fotpedal.

Put to screen

5. Artikeln läggs i packlådan

Put to screen ger information om antal och i vilken låda artikeln ska läggas. Varje orderrad kvitteras med scanner.

Put to screen

6. Artikeln flyttas till konsolidering/utleverans

Ordern är klar.


Put to light

Plocklösning för många av samma artikel till olika order  

Effektiv och snabb lösning för multiplock när operatören ska plocka en artikel som ingår i flera kundorder. Put to light visar till vilken kundorder som artikeln ska placeras efter att den plockats ur hissautomaten. Ett blinkande ljussken pekar på rätt låda och ledlisten talar om i vilket antal. Lagd artikel kvitteras genom ett knapptryck vid displayen.

> Ett mer statiskt system där samma typ av artiklar och order är vanligt förekommande

> Flera order kan starta samtidigt

> Kvitteras enkelt med ett knapptryck

> Snabb output av orderrader

Så här går Put to light till

1. Order startas

Operatören startar ett antal order i Compact Store. Kan variera mellan 1-172 order beroende på hur många Put to light stationer det finns.

2. Kvittensetikett skrivs ut

Etiketten innehåller orderinformation och EAN- eller QR-kod.

3. Etiketten placeras vid Put to light

Etiketten fästs direkt på låda för färdigt gods alternativt packlåda för vidare konsolidering med andra artiklar. Lådorna är placerade vid Put to light.

put to light

4. Artikeln plockas från hissautomaten

Antal beställd artikel visas på plockdisplayen och tas från sin lagerplats på lastbrickan som kommit till hanteringsöppningen. Plocket kvitteras med scanner eller fotpedal.

Put to light

5. Artikeln läggs i packlådan vid Put to light

Put to light ger information om antal och i vilken låda artikeln ska läggas. Varje orderrad kvitteras med knapptryck.

6. Artikeln flyttas till konsolidering/utleverans

Ordern är klar.

ArtikelnummerBenämning
FPUTTOLIGHTKomplett ställ Put to Light

Multiplock ökar effektiviteten ytterligare

Compact Store skapar möjligheter att öka plockeffektiviteten ytterligare genom multiplock. Med hjälp av systemet kan ni då räkna fram hur ni bäst ska lagra artiklarna inne i hissautomaten så att Compact Store kan sortera orderna i grupper och leverera dem i hanteringsöppningen på samma lastbricka. Detta betyder att operatören kan starta och plocka flera order samtidigt med mycket hög effektivitet. Samtidigt som plocket sker förbereder systemet nästa grupp som skickas till hanteringsöppningen så snart föregående grupp är bekräftad med ett knapptryck från operatören. Operatören slipper onödig väntan på hissautomaten och styr själv vilket tempo plocket sker.

Så här kan multiplock gå till

  1. 6 x artikel A plockas från hissautomaterna.
  2. Dessa ska sedan fördelas till tre olika kundorder enligt följande: 1, 3 och 2 st.
  3. När operatören tar artiklarna från hissautomaten och vänder sig mot plocklösningen visas tydligt i vilka packlådor (order) och i vilket antal som artiklarna ska fördelas.
  4. Kvittens med scanner eller tryck-knapp minimerar risken för felplock.