Koncernen

Weland Solutions är en del av Welandkoncernen. Welandkoncernen är en familjeägd koncern med de flesta företagen lokaliserade i södra Sverige. Förutom företagen i Sverige ingår även fyra utländska dotterbolag. Signifikativt för alla företag som ingår i koncernen är att de producerar och säljer svensktillverkade produkter.

WELAND

Här kan du lära dig mer om företagen som bildar Welandkoncernen.

WELANDKONCERNEN