För att göra det enkelt för Dig som kund har vi samlat hela vår produktflora under ett och samma tak. Vi uppdaterar kontinuerligt våra kataloger för att ge Er alla förutsättningar till en inspirerande och kvalitativ läsning. Dessutom hjälper vi Er med beställningsblanketter, konstruktionshjälp och övriga anvisningar för att underlätta för Er.

Brochure

Brochure Accessories and Fittings – Weland Solutions AB


Brochure Vertical Storage Lifts – Weland Solutions AB


Brochure WES article directory


Training courses- Weland SolutionsAB

Product sheets

Product sheet Compact Lift 4000


Product sheet Compact Lift Shutter Door


Product sheet Maintenance contract

Environment & Quality

Certificate ISO 9001 & 14001


Environmental policy – Weland Lagersystem AB


Kvalitetspolicy – Weland Solutions AB

MoviesCompact Lift 6450 for long goods


Compact Lift and Compact TwinCompany Presentation


Flexible lift openings


Put to light-Put to screen