Hem / Referenser / Koenigsegg

Koenigsegg

Biltillverkaren Koenigsegg har blivit känd över världen för deras ikoniska bilar. I takt med företagets tillväxt och en ökad efterfrågan, skapades även behov av platsbesparing.

Ett samarbete med Weland Solutions inleddes, där hissautomater av modellen Compact Twin 2440 har optimerat lagerytor och bidragit till en effektivare produktionsprocess.

För Koenigsegg var det viktigt med hissautomater som kunde anpassas utefter företagets specifika behov. En lösning skapades där två maskiner interagerades för att arbeta tillsammans. Inredning justerades och man kopplade även upp maskinerna till biltillverkarens mjukvara.

Produkter

Compact Twin
Previous image
Next image