Tillbehör


Brandsläckningssystem

I vissa speciellt känsliga miljöer kan det vara befogat att utrusta hissautomaten med ett brandsläckningssystem. Då är det huvuddriften i hisslådan som skyddas.

En 2 kilos CO2 släckare monteras i hisslådan och en slang kopplad till släckaren placeras runt huvudmotorn. Slangen fungerar både som släckmedelestransportör och detektor som vid överhettning eller brand bränns av och det blir en snabb och effektiv punktsläckning. Operatören får även ett larm i operatörspanelen. Systemet kallas för Direkt högtryckssystem (DHP). Detta system kan monteras på alla Weland Solutions hissmodeller.


Scanner

Scanner som ökar säkerheten i plockhanteringen och används för att kvittera detaljer, lagerplats och order. Finns både som handscanner och ring/finger scanner. Modellen för inmatning används för att scanna i en PC dialog och ersätter tangentbordet, och kvittensmodellen används för att scanna ute vid hissen eller arbetsbordet. Detta kan göras vid både inlagring och utlagring och ersätter kvittens på själva hissen. Scannerinläsning kräver styrning med WMS eller ERP.

ArtikelnummerBenämning
FSCAN-GRYPHONScanner Gryphon GM4130
FSCAN-GRYPHON1Scanner Gryphon GM4130 Inmatning
FSCAN-GRYPHON2Scanner Gryphon GM4130 Kvittering
FSCAN-LXE8670Ringscanner LXE8670

Kvittering

Effektivisera arbetsplatsen med smarta kvitteringslösningar. Spara tid och kraft med automatisk, trådlös eller handfri kvittering av plock.

Kvittenlisten sitter under hanteringsöppningen och gör det möjligt att kvittera plocket vart som helst längs hela bredden på hissautomaten.

ArtikelnummerBenämning
FTK01Trådlös kvitteringsknapp
FFP-10MFotpedal
FKG-1220Kvitteringsgivare 1220
FKG-1830Kvitteringsgivare 1830
FKG-2440Kvitteringsgivare 2440
FKG-3050Kvitteringsgivare 3050
FKG-3660Kvitteringsgivare 3660

Etikettprinter

Etikettprintern används för utskrift av orderetiketter, detaljetiketter och lagerplatsetiketter. Utskrift av etiketter kräver styrning med WMS eller ERP.

ArtikelnummerBenämning
FEP01Etikettprinter Datamax MP
FEP02Etikettprinter Zebra

PC-kit

Ett praktiskt stativ för upphängning av printer, bildskärm och tangentbord som underlättar plockningsprocessen och bidrar till en mer ergonomisk arbetsställning. Kittet monteras enkelt på det befintliga röret på displaysidan, som alternativ kan man även köpa till röret för upphängning om man inte vill ha det på displaysidan. Säljs både som ett komplett kit (rör och tre delar) och som enstaka produkter.

ArtikelnummerBenämning
FPCG2DTillbehör PC-Kit, displaysida
FPCG2NSTillbehör PC-Kit, ej displaysida

Påkörningsskydd

Kraftiga påkörningsskydd som skyddar hissautomater, väggar och arbetsutrymmen från påkörning. Påkörningsskyddet är tillverkat med en bas av sigmabalk, en bärbalk med låg vikt och hög hållfasthet. Skyddet förankras i underlaget eller marken och byggs ihop med komponenterna stöd, avslut och hörn. Vi rekommenderar en stödfot per skarv och per löpmeter. Måtten gör det enkelt att modulbygga påkörningsskyddet.

ArtikelnummerBenämning
110330401000Påkörningsskydd t3 P400 L1000
110330401100Påkörningsskydd t3 P400 L1100
110330401200Påkörningsskydd t3 P400 L1200
110330401300Påkörningsskydd t3 P400 L1300
110330401400Påkörningsskydd t3 P400 L1400
110330401500Påkörningsskydd t3 P400 L1500
110330401600Påkörningsskydd t3 P400 L1600
110330401700Påkörningsskydd t3 P400 L1700
110330401800Påkörningsskydd t3 P400 L1800
110330401900Påkörningsskydd t3 P400 L1900
110330402000Påkörningsskydd t3 P400 L2000
110330403000Påkörningsskydd t3 P400 L3000
110330404000Påkörningsskydd t3 P400 L4000
121900156Stödfot
121900156Hörnvinkel
121900226Avslut

Luckjalusi

Vår egen luckjalusi, utformad av tre tåliga laminatluckor som snabbt fälls uppåt likt en hissgardin. Gör så att Compact Lift blir ännu trevligare att titta på, dämpar ljudet från hissen och håller de lagrade produkterna rena och fräscha. Dessutom hindrar den obehöriga från att snabbt kunna sno åt sig någonting från brickorna. 

Luckorna består av kraftiga laminatskivor fyllda med cellplast. Detta skapar en robust och tålig lösning som håller sig intakt över tid. Luckjalusin går att köpa som tillbehör till alla Compact Lifts modelltyper med hissbredder från 1220 – 4000 mm och standardhöjd. Den öppnar sig för en godshöjd upp till 775 mm.

ArtikelnummerBenämning
FCJG23-1220Luckjalusi 1220
FCJG23-1830Luckjalusi 1830
FCJG23-2440Luckjalusi 2440
FCJG23-3050Luckjalusi 3050
FCJG23-3660Luckjalusi 3660
FCJG23-4000Luckjalusi 4000