Under årens lopp har vi levererat mängder med hissautomater som vi kundanpassat och därmed optimerat kundernas lager. Detta gör oss till en rutinerad, pålitlig och trygg lagerexpert. Compact Hissatomater är en helsvensk produkt som utvecklas och tillverkas i Gislaved.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram förslag på optimal och ekonomisk lagerhantering. Vi anpassar hissautomaterna efter de förutsättningar som gäller för varje företag. Det gäller mängden artiklar samt storlek och tyngd på godset som skall lagras, likväl som lokalens storlek och takhöjd. I samtliga fall sparas stora lagerytor och godset kan hanteras på ett rationellt och säkert sätt.

Vilken typ av maskin passar dig?

Compact Lift passar lika bra för stora volymer av mindre artiklar som till utrymmeskrävande och tunga produkter.

Compact Twin hanterar två lastbrickor samtidigt och plockhastigheten kan mer än fördubblas. Under tiden operatören arbetar hämtas nästa lastbricka som snabbt är på plats för nästa plock.

Compact Double hanterar ännu fler artiklar med sina dubbla brickor i djupled. Konceptet är det samma som Compact Twin fast med en än mer robust konstruktion.

Fördelar med hissautomater


Plockhastighet

Tekniken bygger på att du flyttar detaljerna till plockaren i stället för tvärtom. Knappa in den detalj du vill ha fram, så kommer den på en bricka i betjäningsöppningen. Medan du plockar godset är hissen redan på väg efter nästa detalj, så väntetiden blir nästan noll. En användare vid hissautomaten klarar generellt 2-4 gånger fler plock än i ett traditionellt lager och dessutom minskar risken för felplock.

Platsbesparande

Compact Hissautomater lagrar dina artiklar säkert och kontrollerat på höjden. Varje hissautomat anpassas för optimalt utnyttjande av utrymmet. Du sparar 70-90% av golvytan jämfört med vanliga hyllställ.

Ergonomi

När godset lagras i en Compact hissautomat kommer rätt detalj snabbt till plockaren, serverat på en bricka i bekväm arbetshöjd. Man behöver inte leta och inte gå omkring bland hyllor och plocka detaljer. Mycket tid och många steg sparas jämfört med ett traditionellt lager. Dessutom med betydligt bättre ergonomi och arbetsmiljö, vilket visar sig i minskad sjukfrånvaro.

Mångsidig lagring

Compact hissautomater anpassas efter den typen av gods som skall lagras. Allt från smådetaljer och skruvar till långa rör, stora plåtar eller maskindetaljer med vikt upp till 1,5 ton per lastbricka. Allt lagras kompakt och säkert.

Driftsäker

Compact hissautomater är extremt driftsäkra. Tekniken bygger på kuggstänger som löper längs hela hissautomatens höjd och kugghjul som driver själva hissmekanismen. Allt går med hög hastighet och systemen som styr hissautomaten är väl beprövade och tillförlitliga.

ROI – Return of investment

Många av våra kunder har blivit positivt överraskade över hur snabbt investeringen i en hissautomat betalar sig. Det är inte ovanligt att våra kunder kunnat räkna hem investeringen på ett år. Kontakta våra säljare så gör vi en kalkyl på ditt projekt.