2015-06-04

Vagn en ny smart lösning

Vagn en ny smart lösning I vissa verksamheter finns önskemål om att en hel bricka skall kunna tas ut och ”lånas” från hissautomaten. Därför har vi tagit fram en kundanpassadVagn Vagn kan underlätta arbetet för operatören när hela brickan kan lånas ut från hissautomaten. Användningsområden I följande fall kan Vagn underlätta och rationalisera verksamheten: När […]

Läs mer