Lagereffektivitet med Compact Twin
Hem / Nyheter / Ökad lagereffektivitet med Compact Twin

Ökad lagereffektivitet med Compact Twin

Frigör värdefull yta på ditt lager, öka plockhastigheten och minimera samtidigt riskerna för felplock. Compact Twin är den enda hissautomaten på marknaden som kan hantera två lastbrickor i samma sekvens – en bricka i vänteläge och en i plockposition.

Det gör att plockhastigheten av dina produkter kan mer än fördubblas, och leveranstiderna till kund halveras. Med hjälp av tydlig information på plockdisplayen i kombination med LED-list samt scanners och ett automatiskt arbetsflöde blir det enklare för operatören att utföra sitt jobb och eliminerar i princip helt risken för felplock.

Vilka drar nytta av Compact Twin?

Segment som den starkt växande e-handeln, tillverkande företag och stora centrallager är exempel på aktörer som har ökat sitt lagers effektivitet genom Compact Twin, och som därmed kan säkra snabba och säkra leveranser till sina kunder – något som marknaden efterfrågar.

Effektivitet utan avkall på ergonomi

Vi har redan i utvecklingsstadiet av Compact Twin sett till att arbetshöjden är ergonomiskt rätt.  Vi har förhållit oss till den så kallade Golden zone som innebär att allt plock sker under axeln och över knät. Då slipper dina medarbetare sträcka eller böja sig ner efter produkterna, utan lyfter dem i midjehöjd vilket minimerar risken för förslitningsskador. Till Compact Twin kan du addera ett antal plockhjälpmedel och systemet styrs effektivt med hjälp av WMS-systemet Compact Store.

 

2021-06-15

Produkter

Compact Twin