Weland Solutions vd Björn Karlsson
Hem / Nyheter / Årsberättelse från Weland Solutions vd

Årsberättelse från Weland Solutions vd

Ta del av hur Björn Karlsson, vd på Weland Solutions, sammanfattar år 2021 och vilka förväntningar han har på 2022. Hur gick år 2021 för Weland Solutions? Björn sammanfattar året i sin årsberättelse.

År 2021 är till ända och jag kan konstatera att året gav oss många utmaningar. När jag säger ’oss’ så menar jag det. Ingen har undgått att påverkas i någon mån. Hela världen har tvingats att anpassa sig till pandemin. Förutom allt det innebär för oss som människor så påverkades även flertalet branscher av materialbrist, så även vi.

Utmaningar får man omvandla till möjligheter!

Jag tycker att vi på Weland Solutions har använt året på ett bra sätt till utveckling och anpassning.

Vi ökade vår försäljning, återförsäljarnätet utökades och både produktionsyta och kapacitet växte. Vi sjösatte dessutom stora digitaliseringsanpassningar i bolaget som gör att vi står väl rustade för det nya året. Inre minst var vi förmodligen först i världen med att lansera en  webbaserad konfigurator.

Den innebär att våra kunder kan bygga sin egen hissautomat direkt på vår webbplats. Ungefär som bilbranschen låter kunderna bygga sin egen bil. Jag vill ge en stor eloge till teamet på Weland Solutions. Utan dem hade jag inte kunnat se fram emot 2022 med så stort hopp och höga förväntningar. Vi är helt enkelt ett välorganiserat gäng med kunskap som få kan mäta sig med.

God fortsättning på det nya året,
Med hopp om välgång och lycka för er alla.”

Björn Karlsson, vd på Weland Solutions


2022-01-10