Höj lagereffektiviteten med en lagerhiss

Att ta ett aktivt grepp om företagets lagereffektivisering kan idag vara ett avgörande drag för att förbli konkurrenskraftiga. Ett effektivt lager är nyckeln till smidig logistik och snabb orderuppfyllnad. Genom att installera en lagerhiss kan ert företag dra nytta av betydande lagereffektivisering, samtidigt som ni sparar golvyta, ökar plockhastigheten, förbättrar arbetsmiljön och minskar fel i utleveranserna.


Lagereffektivisering av golvytan

En lagerhiss möjliggör ett optimalt utnyttjande av ditt lagerutrymme. Genom att stapla era artiklar vertikalt inne i hissen går det att frigöra upp till 90 % av lagrets golvyta. Det gör att ni kan maximera din lagringskapacitet utan att behöva investera i större lokaler eller expandera lagret.

Lagereffektivisering med snabbare plock

En betydande fördel med en lagerhiss är dess förmåga att snabba upp plockhastigheten och därigenom öka lagereffektiviteten. Istället för att spendera tid på att springa runt efter varor och eller väja för truckarna kan lagerpersonalen enkelt och snabbt plocka artiklarna ur hissen från en och samma hanteringsöppning. Detta resulterar i en markant ökning i plockhastighet och förkortade ledtider för att plocka och packa ordrar.

Lagereffektivisering med bättre arbetsmiljö

En annan viktig aspekt av lagereffektivisering är förbättringen av arbetsmiljön. Genom att eliminera tunga lyft och minskat spring minskar ni risken för arbetsrelaterade skador och överansträngning. Minimal fysisk ansträngning skapar en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö med nöjdare och mer engagerade medarbetare med lägre sjukfrånvaro.

Lagereffektivisering med minimerat felplock

Lagereffektivisering genom en lagerhiss bidrar också till att minimera felplocket. Hissens mjukvara håller reda på hela lagret och kan tala om var och hur många av varje artikel som ska plockas och i vilken order den ska läggas i. Genom att automatisera och optimera varuflödet minimeras felaktiga plockningar och felleveranser. Lagerhissen möjliggör snabb och exakt hantering av ert lager.

Läs mer om lageroptimering med hjälp av våra lagerhissar