Compact Lift hos Rolls-Royce
Hem / Referenser / Rolls-Royce

Rolls-Royce

Rolls-Royce har en tätposition på den marina marknaden med produkter och system för kommersiella och militära kunder. Vid avdelningen Automation i Longva, Norge, utformas ergonomiska automationssystem för kontroll och övervakning av fartygsutrustning och maskiner.

Med krav på hög servicenivå, driftsäkerhet och god kvalitet har man installerat sju hissautomater som är 5 meter höga och tar upp 32 kvadratmeters yta, vilket innebär optimalt disponerad yta. Ett hyllsystem för småvarulager hade krävt minst 250 kvadratmeter i lageryta.

Produkter

Compact Lift