Rollco

Rollco i Helsingborg är specialiserade på komponenter till linjära förflyttningar och automationslösningar inom industrin.

Grunden i det nya lagersystemet är tre hissautomater av sorten Compact Twin som kompletterats med ytterligare lastbrickor, olika plockhjälpmedel och WMS-systemet Compact Store (Warehouse Management System). Systemet kan kopplas ihop med affärssystem och är uppbyggt i moduler.

Med Weland Lagsystems helautomatiska lagersystem kunde Rollco spara golvyta, öka plockhastigheten och försäkra sig om att lagringsytan utnyttjas på bästa sätt.

Produkter:

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning: