Bring Logistics Solutions

Bring Logistics Solutions fyra Compact Twin är bra exempel på hur man kan välja en kulör som stämmer med företagets profil.

Hissautomaterna använder de för sina tredjepartslösningar med enorma volymer av försändelser från centrallagret i Jönköping. Systemleverantören NYCE Solutions AB blev glatt överraskade av hur enkelt man kunde integrera hissautomaterna med befintligt WMS.

Produkter:

Kundanpassningar:

Utdrag

Tillbehör och inredning:

Put to Light