Hem / Referenser / Bunzl Retail Supplies

Bunzl Retail Supplies

Bunzl Retail Supplies är Storbritanniens ledande leverantör av varor som inte återförsäljs, och deras lösningar för leveranskedjor inkluderar ett omfattande nätverk av globala leverantörer i ett brett sortiment av produktkategorier för att kunna leverera en helhetslösning till sina kunder.

Bunzl Retail Supplies behövde en lösning som kunde hantera stora mängder plock och de var tvungna att göra det i stora partier för ökad effektivitet. De behövde samtidigt kunna fylla på maskinen så effektivt som möjligt. Weland Solutions levererade därför fyra Compact Twin hissautomater med 96-put-to-light stationer.

Compact Twin är den enda hissautomaten på marknaden som kan hantera två brickor samtidigt. För Bunzl Retail Supplies innebär det att de nu kan leverera snabbare, då man har reducerat tiden operatörer står och väntar på lastbrickor, vilket annars skulle vara bortkastad tid.

Produkter

Compact Twin

Tillbehör & Interiör

Put to light, Plockdisplay, Kvittering