Tillbehör

Tillbehör För att skapa en ännu bättre arbetsmiljö vid hissautomaten kan vi erbjuda tillbehör som höjer ergonomin ytterligare. Att stå vid hissautomaten en hel dag kan annars fresta på för såväl ben och rygg som axlar och hörsel. Välj de tillbehör som verksamheten kräver så blir medarbetarna både gladare, friskare och effektivare. Ergo-matta En arbetsplatsmatta […]