Plockhjälpmedel

Plockhjälpmedel För att skapa en så bra och effektiv arbetsmiljö som möjligt vid hissautomaten finns det ett antal plockhjälpmedel att tillgå. Operatören får då hjälp att snabbt identifiera var på lastbrickan artikeln som ska plockas befinner sig. En plockdisplay, ljuspekare eller led-list hjälper till när lastbrickan med artiklar visar sig i hanteringsöppningen. Med hjälp av […]