Mjukvara

Egen mjukvara för bästa kontroll och funktion Weland Solutions har tillsammans med Weland Software utvecklat det egna WMS-systemet Compact Store som styr Compact hissautomater på allra effektiva sätt. Compact Store är moduluppbyggt vilket gör det enkelt att koppla på nya funktionaliteter efterhand behov uppstår, oavsett lagrets storlek eller komplexitet. Systemet, som varit i drift sedan […]