Compact Double

Compact double

Compact Double När bristen på golvyta är verksamhetens kritiska punkt erbjuder Compact Double den absolut mest yteffektiva lagerlösningen. Den här hissautomaten lagrar dubbla lastbrickor i djupled på varje nivå och arbetar med två lastbrickor samtidigt. Compact Double är i grunden en Compact Twin, med samma funktioner och lika hög driftsäkerhet. Tack vare det dubbla lagret […]

Compact Twin

Compact Twin När tidsaspekten är den avgörande frågan är Compact Twin det naturliga svaret. Tack vare att hissautomaten arbetar med två lastbrickor samtidigt kan plockhastigheten mer än fördubblas. När operatören plockar från den ena lastbrickan hämtar hissautomaten nästa lastbricka. Compact Twin är oslagbar för verksamheter som kräver hög plockhastighet med full kontroll, vare sig ni […]

Compact Lift

Compact lift

Compact Lift Compact Lift är vår ursprungliga hissautomat som vi själva utvecklat och tillverkat sedan 1999. Detta är en mycket flexibel hissautomat som finns i flera olika storlekar för att kunna anpassas efter varje lokals förhållande och valet av plockmetod. Compact Lift passar lika bra för stora volymer av mindre artiklar som till utrymmeskrävande och […]