Tillbehör

Tillbehör För att skapa en ännu bättre arbetsmiljö vid hissautomaten kan vi erbjuda tillbehör som höjer ergonomin ytterligare. Att stå vid hissautomaten en hel dag kan annars fresta på för såväl ben och rygg som axlar och hörsel. Välj de tillbehör som verksamheten kräver så blir medarbetarna både gladare, friskare och effektivare. Ergo-matta En arbetsplatsmatta […]

Inredning

Plåtinredning

Inredning För att optimera lagringsutrymmet i hissautomaten går det att inreda lastbrickorna på olika sätt utifrån hur er verksamhet fungerar och de artiklar ni lagrar. Vi kan erbjuda inredningar som passar för de flesta artiklars/gods olika egenskaper. Form, storlek, vikt och antal av varje artikel måste tas med i beräkningarna. Kanske kräver någon artikel extra […]

Plockhjälpmedel

Plockhjälpmedel För att skapa en så bra och effektiv arbetsmiljö som möjligt vid hissautomaten finns det ett antal plockhjälpmedel att tillgå. Operatören får då hjälp att snabbt identifiera var på lastbrickan artikeln som ska plockas befinner sig. En plockdisplay, ljuspekare eller led-list hjälper till när lastbrickan med artiklar visar sig i hanteringsöppningen. Med hjälp av […]

Plocklösningar

Put to screen

Lättare, snabbare och färre fel med rätt plocklösning Det räcker inte bara med att vara snabb på att plocka artiklar från hissautomaten. Ni behöver också skapa förutsättningar för operatören att snabbt hitta rätt packlåda att plocka artiklarna till, för att de ska komma vidare. Här har vi två olika plocka-till-lösningar att välja mellan: Put to […]

Mjukvara

Egen mjukvara för bästa kontroll och funktion Weland Solutions har tillsammans med Weland Software utvecklat det egna WMS-systemet Compact Store som styr Compact hissautomater på allra effektiva sätt. Compact Store är moduluppbyggt vilket gör det enkelt att koppla på nya funktionaliteter efterhand behov uppstår, oavsett lagrets storlek eller komplexitet. Systemet, som varit i drift sedan […]

Compact Double

Compact double

Compact Double När bristen på golvyta är verksamhetens kritiska punkt erbjuder Compact Double den absolut mest yteffektiva lagerlösningen. Den här hissautomaten lagrar dubbla lastbrickor i djupled på varje nivå och arbetar med två lastbrickor samtidigt. Compact Double är i grunden en Compact Twin, med samma funktioner och lika hög driftsäkerhet. Tack vare det dubbla lagret […]

Compact Twin

Compact Twin När tidsaspekten är den avgörande frågan är Compact Twin det naturliga svaret. Tack vare att hissautomaten arbetar med två lastbrickor samtidigt kan plockhastigheten mer än fördubblas. När operatören plockar från den ena lastbrickan hämtar hissautomaten nästa lastbricka. Compact Twin är oslagbar för verksamheter som kräver hög plockhastighet med full kontroll, vare sig ni […]

Compact Lift

Compact lift

Compact Lift Compact Lift är vår ursprungliga hissautomat som vi själva utvecklat och tillverkat sedan 1999. Detta är en mycket flexibel hissautomat som finns i flera olika storlekar för att kunna anpassas efter varje lokals förhållande och valet av plockmetod. Compact Lift passar lika bra för stora volymer av mindre artiklar som till utrymmeskrävande och […]