Utbildningar

För att uppnå en rationell lagerhantering kan vi erbjuda våra kunder utbildning som är specifikt anpassad till verksamheten och de lagersystem som används. Det är i synnerhet viktigt att personalen utbildas i funktionerna av hissautomater för att få ut maximal effektivitet av godshanteringen.

Utbildningsjämförelse – Maskinutbildningar

Operatörsutbildning Superanvändare Tekniker
1/2 dag 1 heldag 1 heldag
Introduktion/grunder
Säkerhetsgenomgång
Personsäkerhet
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsanordningar
Återstart/Uppstart av maskin
Felsökning
Maskinsäkerhet
Genomgång
Felsökning
Godshantering
Last instruktioner
Godshöjd
Genomgång
Felsökning
Uppstart/Återstart
Maskin
Genomgång
Compact Talk
Genomgång
Felsökning
Support
Introduktion
Praktisk övning
Användare
Inloggning
Behörighetsnivåer
Administrering
Körsätt
Automatiskt
Auto lokal
Auto Fjärr
Auto Wes
Manuell
Introduktion
Praktisk övning
Felsökning
Semimanuell
Helmanuellt
Kontrollpanelen
Introduktion
Administrering
Inställningar
Brickhantering
Optimering
Minnesfunktion/loggar
Felsökning
FAQ
Genomgång
Felsökning
Kritiska komponenter
Placering
Funktionsgenomgång
Felsökning
Utbytes instruktioner
Praktiska övningar
Utbildningsmaterial

Hissautomat G1/G2 Operatör

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är operatör eller administratör av hissautomater, levererade av Weland Solutions AB. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 1 timme teori och 3 timmar praktik).

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att på ett säkert sätt kunna hantera hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även administratörer grundläggande kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhavandefel med stöd av vår telefonsupport. Rätt utnyttjad får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas vid kundens företag eller på Weland Solutions AB.

Ämnen som behandlas

 • Maskinens säkerhetsfunktioner.
 • Driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Maskinens grundläggande funktioner.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Lastinstruktioner och hantering av godshöjder.
 • Hantera uppstart av maskinen.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå skillnaden mellan körsätt auto/fjärr, auto/lokal och manuell.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från maskinens styrning.
 • Administrera användarregistret.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera maskinen med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen.
 • FAQ

Utbildningens längd: 4 timmar.
Plats: Weland Solutions AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.


Hissautomat G1/G2 Superanvändare

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig och vill ha en djupare förståelse för hur din hissautomat fungerar och hur du kan påverka prestandan. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 3 timmar teori och 5 timmar praktik). Delar av teoriavsnitten genomförs på PC, där vi kör hela maskinstyrningen i simulerad miljö.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt hanterar hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhavandefel, antingen på egen hand eller med stöd av vår telefonsupport. Rätt utnyttjad får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions AB i Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande för de praktiska övningarna.

Vi genomför realistiska simuleringar och åtgärdar fel som kan inträffa under normal drift. Vid vår anläggning kan vi också visa vad som händer vid felaktig användning/ lastning av hissautomaten utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen vid ert företag.

Ämnen som behandlas

 • Hitta och förstå driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Genomgång av maskinens olika funktioner samt hur dessa utnyttjas på bästa sätt.
 • Förstå och felsöka maskinens säkerhetsfunktioner.
 • Materialhanteringen i maskinen.
 • Hantera uppstart och omstart av maskinen.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå och hantera maskinens olika körsätt.
 • Hantera enklare återställningar via manuell körning.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från maskinens styrning.
 • Administrera maskinens användarregister.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera maskinen med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen och enkel tolkning.
 • FAQ
 • Utbyta erfarenheter med andra användare.

Utbildningens längd: 1 dag (07.30-16.30).
Plats: Weland Solutions AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.


Hissautomat G1/G2 Tekniker

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig eller arbetar med reparationer och maskinunderhåll. Den här utbildningen kräver att du gått igenom superanvändarutbildningen eller har flerårig erfarenhet av arbete som maskinansvarig för hissautomater, levererade av Weland Solutions. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt byter kritiska reservdelar i en hissautomat. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i felsökning och avhjälpande åtgärder på artiklar som ingår i kritiska reservdelslistan. Rätt utnyttjad får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions AB i Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande för de praktiska övningarna.

Vid vår anläggning kan vi genomföra realistiska övningar av utbyte och felsökning på kritiska reservdelar utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen vid ert företag.

Ämnen som behandlas

 • Säkerhetsgenomgång.
 • Vilka delar är kritiska?
 • Normal funktion.
 • Felsökning på kritiska reservdelar.
 • Läsning av elscheman.
 • Utbyte av kritiska reservdelar.

Utbildningens längd: 1 dag (07.30–16.30).
Plats: Weland Solutions AB i Gislaved.
Antal deltagare: Max. 6 personer.
OBS: Ta med arbetskläder och skyddsskor.


Utbildningsjämförelse – Compact store

Grundutbildning Superanvändare
1/2 dag 1 heldag
Introduktion/Grunder
Grundläggande terminologi
Grunder i systemet
Start av systemet
Inloggning
Genomgång av menysystemet
Favoritmenyer
Ikonmenyer
Textmenyer
Snabbknappar
Grundläggande administration
Förberedelser inlagring
Artikelunderhåll
Lagerplatsstorleksunderhåll
Fasta/flytande lagerplatser
Brickunderhåll
Skapa brickor
Inreda brickor
Kopiera brickor
Koppla artiklar/lagerplatser
Skapa koppling
Via brickunderhåll
Via inlagring
Avancerade kopplingsmöjligheter
Order/Uppdrag
Manuella uppdrag
In/Ut lagring
Starta ordrar via överordnat system
Orderunderhåll
Stryka ordrar/göra ändringar
Ordermallar
Skapa Manuella ordrar
Orderköer
Inventering
Via grafisk bild
Via Inventeringsorder
Felsökning
Enklare felsökning
Loggar m.m.
Utökad administration
Användarregister
Behörighetsnivåer
Utökade uppdragsmöjligheter

WMS Compact Store grundutbildning

Deltagare

Utbildningen lämpar sig bäst för dig som är helt ny i Compact Store, och vill ha en introduktion i systemet. Utbildningen fokuserar på grundstenarna i systemet. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna komma igång och arbeta med systemet.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions AB i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

Ämnen som behandlas

 • Introduktion av systemet.
 • Hitta i systemets menyer.
 • Grundläggande administration
  • Artiklar
  • Lagerplatsunderhåll
  • Brickunderhåll
  • Kopplingar mellan artiklar/lagerplatser
 • Starta in/utlagringar.
  • Via order
  • Manuellt
 • Enklare felsökning/avhjälpning.
 • Tillbehör: relaterade till hissarna.

Förkunskap: Inga, datorvana rekommenderas dock.
Utbildningens längd: ½ dag.
Plats: Weland Solutions AB i Gislaved och i Malmö.
Antal deltagare: Max. 6-10 personer.


WMS Compact Store superanvändare

Deltagare

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat med Compact Store i minst 6 månader. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar. I denna utbildning förekommer även viss repetition av grunderna.

Målsättning

En möjlighet för befintliga kunder som redan har Compact Store att lära sig utnyttja systemet fullt ut.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions AB i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

Ämnen som behandlas

 • Gå igenom systemets olika funktioner.
 • Visa nya funktioner (förbättringar, möjlighet till utökning).
 • Finns det statistik som jag kan utnyttja för att öka effektiviteten?
 • Systeminställningar?
 • Hantera användare/behörigheter?
 • Hur man med hjälp av Compact Store kan effektivisera övriga lagret.
 • Hjälpmedel utanför systemet.
 • Olika arbetssätt/flöden.
 • Tillbehör: scanner, skrivare, truckdator, m.m. Varför och hur?
 • Felsökning/avhjälpning.

Förkunskap: Minst 6 månaders arbete med Compact Store.
Utbildningens längd: 1 dag (08.30–16.30).
Plats: Weland Solutions AB i Gislaved och i Malmö.
Antal deltagare: Max. 6-10 personer.