Utbildningar

Vi vill att ni ska uppnå den mest rationella lagerhanteringen tillsammans med våra hissautomater. För att få ut maximal effektivitet av er investering är det viktigt att all berörd personal utbildas på ett relevant sätt när det gäller hissautomatens olika funktioner. Vi erbjuder därför utbildningar som är specifikt anpassade efter Compact Lifts hissautomater.

Ladda gärna ner vår Utbildningsbroschyr där du får en samlad presentation av våra standardutbildningar och kan jämföra kursinnehållet på ett enkelt sätt. Utöver detta standardutbud kan vi även skräddarsy utbildningar efter behov. Tveka inte att höra av er om det behövs!

UTBILDNING HISSAUTOMAT

Operatörsutbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är operatör eller administratör av hissautomater, levererade av Weland Solutions. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 1 timme teori och 3 timmar praktik).

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att på ett säkert sätt kunna hantera hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även administratörer grundläggande kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhavandefel med stöd av vår telefonsupport. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved. ­Vid särskilt behov går den även att genomföra på plats ute hos er på företaget.

Kursinnehåll

 • Hissautomatens säkerhetsfunktioner.
 • Driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Hissautomatens grundläggande funktioner.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Lastinstruktioner och hantering av godshöjder.
 • Hantera uppstart av hissautomaten.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå skillnaden mellan körsätt auto/fjärr, auto/lokal och manuell.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från maskinens styrning.
 • Administrera användarregistret.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera maskinen med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen.
 • FAQ

Artikelnummer: FUTB2
Utbildningens längd: 4 timmar
Plats: Weland Solutions i Gislaved
Antal deltagare: Max. 6 personer

Superanvändare

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig ­och vill ha en djupare förståelse för hur din hissautomat fungerar och hur du kan påverka prestandan. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar (cirka 3 timmar teori och 5 timmar praktik). Delar av teoriavsnitten genomförs på PC, där vi kör hela maskinstyrningen i simulerad miljö.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt hanterar hissautomaten och materialet som lagras i den.

Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i administration och optimering av maskinen samt en bra grund för att snabbt kunna avhjälpa enkla handhav­andefel, antingen på egen hand eller med stöd av vår telefonsupport. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre ­kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfogande­ för de praktiska övningarna.

Vi genomför realistiska simuleringar och åtgärdar fel som kan inträffa under normal drift. Vid vår anläggning kan vi också visa vad som händer vid felaktig användning/lastning av hissautomaten utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen på ert företag.

Kursinnehåll

 • Hitta och förstå driftsinstruktionen och maskinpärmen.
 • Hitta och förstå operatörspanelens olika menyer.
 • Genomgång av hissautomatens olika funktioner samt hur dessa utnyttjas på bästa sätt.
 • Förstå och felsöka hissautomatens säkerhetsfunktioner.
 • Materialhanteringen i hissautomaten.
 • Hantera uppstart och omstart av hissautomaten.
 • Snabbt delge vår telefonsupport rätt information.
 • Förstå och hantera hissautomatens olika körsätt.
 • Hantera enklare återställningar via manuell körning.
 • Förstå och tolka felmeddelanden och varningar från hissautomatens styrning.
 • Administrera hissautomatens användarregister.
 • Hantera brickmenyn.
 • Optimera hissautomaten med hjälp av optimeringsfunktionen.
 • Spara loggfilen och enkel tolkning.
 • FAQ
 • Utbyta erfarenheter med andra användare.

Artikelnummer: FUTB3
Utbildningens längd: 1 dag (07.30-16.30)
Plats: Weland Solutions i Gislaved
Antal deltagare: Max. 6 personer
Tillfälle: Måndag – tisdag 6-7 mars (fokus PP500 panel), 12-13 juni (fokus T50 panel), 18-19 september (fokus PP500 panel), 11-12 december (fokus PP500 panel).

Ange datum samt antal deltagare med namn i intresseanmälan.

Intresseanmälan sker senast 7 dagar innan varje utbildningstillfälle. Om antal deltagare inte är tillräckligt kan utbildningstillfället flyttas fram. Bekräftelse på att utbildning är registrerad skickas på mail.

Teknikerutbildning

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är maskinansvarig eller arbetar med reparationer och maskinunderhåll. Den här utbildningen kräver att du först genomgått superanvändarutbildningen eller har flerårig erfarenhet av arbete som maskinansvarig för hissautomater levererade av Weland Solutions. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna goda kunskaper om hur man på ett säkert sätt byter kritiska reservdelar i en hissautomat. Utbildningen ger även fördjupade kunskaper i felsökning och avhjälpande åtgärder på artiklar som ingår i kritiska reservdelslistan. Med rätt förutsättningar får en hissautomat högre kapacitet, större tillgänglighet och ökad livslängd.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i ­Gislaved, där vi ställer våra testmaskiner till förfog­ande för de praktiska övningarna.

Vid vår anläggning kan vi genomföra realistiska övningar av utbyte och felsökning på kritiska reservdelar utan att orsaka några driftstopp eller oförutsedd åverkan på utrustningen vid ert företag.

Kursinnehåll

 • Säkerhetsgenomgång.
 • Vilka delar är kritiska?
 • Normal funktion.
 • Felsökning på kritiska reservdelar.
 • Läsning av elscheman.
 • Utbyte av kritiska reservdelar.

Artikelnummer: FUTB4
Utbildningens längd: 1 dag (07.30-16.30)
Plats: Weland Solutions i Gislaved
Antal deltagare: Max. 6 personer
OBS! Ta med arbetskläder och skyddsskor.
Tillfälle: Onsdag – torsdag 8-9 mars, 14-15 juni, 20-21 september, 13-14 december.

Ange datum samt antal deltagare med namn i anmälan.

Intresseanmälan sker senast 7 dagar innan varje utbildningstillfälle. Om antal deltagare inte är tillräckligt kan utbildningstillfället flyttas fram.

Bekräftelse på att utbildning är registrerad skickas på mail.

UTBILDNING MJUKVARA

Compact Store Grundutbildning

Målgrupp

Utbildningen lämpar sig bäst för dig som är helt ny i Compact Store och vill ha en introduktion i systemet. Utbildningen fokuserar på grundstenarna i systemet. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar.

Målsättning

Efter utbildningen har deltagarna de grundläggande kunskaper som behövs för att kunna komma igång och arbeta med systemet.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

 • Introduktion av systemet.
 • Hitta i systemets menyer.
 • Grundläggande administration:
  • Artiklar
  • Lagerplatsunderhåll
  • Brickunderhåll
  • Kopplingar mellan artiklar/lagerplatser
 • Starta in/utlagringar:
  • Via order
  • Manuellt
 • Enklare felsökning/avhjälpning.
 • Tillbehör som är relaterade till hissarna.

Artikelnummer: FUTBCS2
Förkunskap: Inga, datorvana rekommenderas dock
Utbildningens längd: Halvdag
Plats: Weland Solutions i Gislaved eller i Malmö
Antal deltagare: Max. 6-10 personer

Compact Store Superanvändare

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som har arbetat med Compact Store i minst 6 månader. Under utbildningen blandar vi teoretisk genomgång med praktiska övningar. ­I denna utbildning förekommer även viss repetition av grunderna.

Målsättning

En möjlighet för befintliga kunder som redan har ­Compact Store att lära sig utnyttja systemet fullt ut.

Plats

Utbildningen anordnas på Weland Solutions i Gislaved alternativt i Malmö, där vi tillhandahåller utbildningsdatorer till förfogande för de praktiska övningarna.

Kursinnehåll

 • Gå igenom systemets olika funktioner.
 • Visa nya funktioner (förbättringar, möjlighet till utökning).
 • Finns det statistik som går att utnyttja för att öka effektiviteten?
 • Systeminställningar?
 • Hantera användare/behörigheter?
 • Hur man med hjälp av Compact Store kan effektivisera övriga lagret.
 • Hjälpmedel utanför systemet.
 • Olika arbetssätt/flöden.
 • Tillbehör: scanner, skrivare, truckdator, m.m. Varför och hur?
 • Felsökning/avhjälpning.

Artikelnummer: FUTBCS3
Förkunskap: Minst 6 månaders arbete med Compact Store
Utbildningens längd: 1 dag (08.30–16.30)
Plats: Weland Solutions i Gislaved
Antal deltagare: Max. 6-10 personer
Tillfälle: onsdag 8 mars, torsdag 6 april, 4 maj och 1 juni 2023.

Ange datum samt antal deltagare med namn i anmälan.

Intresseanmälan sker senast 7 dagar innan varje utbildningstillfälle. Om antal deltagare inte är tillräckligt kan utbildningstillfället flyttas fram.

Bekräftelse på att utbildning är registrerad skickas på mail.

UTBILDNINGSSCHEMA 2023


Dokumentation

Broschyr utbildningar