Compact Store

Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är byggt för att styra Weland Solutions hissautomater på ett effektivt sätt.

Systemet är moduluppbyggt vilket gör att man enkelt kan koppla på ny funktionalitet allt eftersom behov uppstår. Detta medför att systemet täcker funktioner som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller komplexitet.

I systemet finns det stöd för samtliga arbetsmoment som ingår i normal lagerhantering som inleveranser, sammanställning, prioritering och startande av plockorder, omflyttning och påfyllnad av artiklar samt inventering.

Systemet är utvecklat i nära samarbete med logistikföretag och har varit i drift sedan 1999. Compact Store har levererats till över 200 företag, bland annat:

  • Rolls Royce, Inchinnan, Skottland
  • TetraPak, Lund
  • Watski, Malmö
  • Eurostar, London
  • Electrolux, Ljungby
  • Ur&Penn, Upplands Väsby

Kopplas mot affärssystemet

Compact Store kan användas som ett helt fristående system, men kopplas oftast mot ett affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning). Affärssystemet sköter om ekonomin och Compact Store kan ses som lagermodulen. Compact Store har levererats tillsammans med de flesta på marknaden förekommande affärssystem.


WMS

Ett WMS-system (Warehouse Management System) är ett lagersystem som används i den dagliga verksamheten i ett lager. WMS-systemet möjliggör centraliserad hantering av uppgifter såsom lagerinventering och lagerplatser.

WMS-system kan vara fristående applikationer eller delar av ett affärssystem (ERP, Enterprise Resource Planning). Systemet förenklar flödet i lagret och maximerar produktiviteten. Det är viktigt att integrationen mellan WMS-systemet och affärssystemet fungerar.

Compact hissautomaterna kan i princip styras med alla förekommande WMS-system. I vissa fall kan man behöva ett mellanliggande styrsystem som Compact Store.


Så här fungerar Compact Store

Urval av kompatibla affärssystem (ERP) och lagersystem (WMS)

Automaster
Garp
IFS
Kobra
Microsoft Dynamics AX
Logtrade
Bison
Jeeves ERP och Jeeves WMS
Compact Store
Logia WMS
Astro WMS
Visma
Ongoing WMS

Kontakta oss för mer information om hur integrationen fungerar och för en fullständig lista av kompatibla affärssystem (ERP) och lagersystem (WMS).

Tel. 0371-34 444 eller via kontaktformuläret.

Referenser

Byggplast & Båtprylar

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Intaga

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Ravema och InLead Automation

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Modern Elteknik

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Bendt Bil

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Koenigsegg

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer

Theofils

Compact Store Weland Solutions och Weland Software har tillsammans tagit fram WMS-systemet (Warehouse Management System) Compact Store. Compact Store är …

Läs mer