Optimera befintliga lokaler

Weland Solutions hissautomat får dig att tänka smart och bygga effektivt. Hissautomaten hjälper dig att minska både yta och volym på byggnaden. Weland Solutions har kunnig och rutinerad personal som gärna hjälper dig.

Genom att placera Compact hissautomater i ett torn utanför fabrikslokalen kan stora golvytor frigöras och användas till annat än lagerytor.

Att bygga ett torn utanför befintliga lokaler är enkelt och helt utan störning för pågående verksamhet inne i lokalerna. Eftersom tornet byggs utanför fasaden kan det göras högre än befintlig byggnad, utan komplicerade takgenomgångar och tätningsproblem. Allt för att få så stor lagringskapacitet som möjligt.

När tornet är färdigbyggt tas en serviceöppning upp i fasaden och hissautomaten installeras – enkelt och störningsfritt.

Större torn för framtida behov

Premould i Huskvarna har valt att placera en Compact Lift i ett ”torn” utanför lokalen och därigenom utökat lagringskapaciteten och frigjort ytor inne i lokalen. I tornet har man dessutom monterat en stomme till ytterligare en hissautomat för framtiden. Serviceöppningen i väggen är klar och tillfälligt igenbyggd för att få minimala störningar vid kommande installation.

Premould tillverkar verktyg och plastdetaljer i varierande serier. Man lagerhåller mängder med verktyg och då är det viktigt med ordning, rationell hantering samt ren och skyddad lagring. I hissautomaten lagras cirka 500 olika verktyg. Hissautomaten är försedd med 100% utdrag av lastbrickorna så att verktygen enkelt kan hanteras med travers.