Mässor

Planera in ett besök vid någon av de mässor där vi finns med bland utställarna. Ett bra tillfälle att träffas och ta upp intressanta diskussioner om förbättringar och effektivisering av produktion och lagerhantering.

Kommande Mässor

Modern log i Posnan, Polen

3-6 november – 2020

Modernitet, öppenhet för förändringar och innovativ logistik – det är detta som Modernlog-mässan kännetecknar. Under evenemanget kommer det att finnas lösningar som passar in i idén om logistik 4.0 kring processautomation, självkontroll och förmågan att snabbt anpassa sig till förändrade förhållanden.

Elmia Subcontractor, Jönköping

10-13 november – 2020

Elmia Subcontractor är norra Europas ledande mässa för underleverantörer inom den tillverkande industrin och deras kunder – en äkta specialistmässa för produktutveckling och inköp.

Tech Industry i Riga, Lettland

26-28 november – 2020

En internationell mässa för maskinteknik, metallbearbetning, automatisering, elektronik, elektroteknik, industriförsörjning, verktyg och innovativ teknik. Den största och viktigaste industrimässan i Östersjöregionen som tar upp två paviljonger med 16 000 m² total utställningsyta.Länk till mässan