Compact Twin lyfter engelsk leverantör

Bunzl Retail Supplies är Storbritanniens ledande leverantör av varor som inte återförsäljs, och deras lösningar för leveranskedjor inkluderar ett omfattande nätverk av globala leverantörer i ett brett sortiment av produktkategorier för att kunna leverera en helhetslösning till sina kunder.

Hantera stora mängder

Bunzl Retail Supplies behövde en lösning som kunde hantera stora mängder plock och de var tvungna att göra det i stora partier för ökad effektivitet. De behövde samtidigt kunna fylla på maskinen så effektivt som möjligt. Weland Solutions levererade därför fyra Compact Twin hissautomater med 96-put-to-light stationer.

När man tittar på traditionella vertikala hissar, måste man göra någon form av försortering, vilket är en manuell process. Eftersom Bunzl Retail Supplies nu använder 96-put-to-light stationer för att utföra påfyllningen, får de samma effektivitetsnivåer för påfyllningen som för plockningen.

Ökning av kapaciteten

Compact Twin är den enda hissautomaten på marknaden som kan hantera två brickor samtidigt. För Bunzl Retail Supplies innebär det att de nu kan leverera snabbare, då man har reducerat tiden operatörer står och väntar på lastbrickor, vilket annars skulle vara bortkastad tid.

”De resultat som vi hittills har sett är riktigt spännande. Det är fortfarande tidigt i implementeringsprocessen, men vi har redan sett en ökning av kapaciteten”, förklarar Gareth Banks, Head of Operations på Bunzl Retail Supplies.

Läs mer om projektet för Bunzl Retail Supplies samt övriga referenser