Tjeckiska Madal Bal flyttade större delen av sin orderplockning till fyra Compact Twin.

Tjeckiska e-handelsbolaget Madal Bal valde Compact Twin

Med hjälp av återförsäljaren VertiFlex levererades fyra Compact Twin från Weland Solutions till det tjeckiska e-handelsföretaget Madal Bal. På Madal Bal fokuserar man på e-handel av verktyg och för att både effektivisera och optimera sin orderhantering investerade man i flertalet hissautomater.

Kundanpassad design och bästa prestanda
För att hissautomaterna skulle smälta in i lagermiljön anpassades designen för att följa Madal Bals varumärkesprofil.
Hissautomaterna är utrustade för både normal och tung hantering. Den mjukvarudrivna lösningen, i det här fallet VertiFlex Vertinode AI, ser till att maskinen levererar med bästa prestanda. Uppsättningen av Compact Twin ger plats för flera plockplatser och flera plockare.
För att skapa en effektiv plockning har Madal Bal valt pick-to-lightskärmar där plockaren guidas med färger.


2021-06-23

Tjeckiska e-handelsbolaget Madal Bal valde Compact Twin