Weland Solutions hjälpte Rolls Royce

Med Weland Solutions hjälp undvek Rolls Royce kostsamma investeringar i nya lokaler.

Efter ett antal positiva år hade verksamheten hos Rolls Royce växt så mycket att man var på väg att växa ur befintliga lokaler. Med Weland Solutions hjälp lyckades Rolls Royce med konststycket att både frigöra plats samtidigt som man ökade tillverkningskapaciteten.

För att minska uppställningsytan köpte Rolls Royce hissautomater av modellen Compact Lift. Hissautomaterna ska användas för att förvara komponenter av olika storlek och vikt till flygmotorer. För att rymma de allra största komponenterna användes modellen Compact Lift som Weland Solutions sedan anpassade åt kunden. Liknande anpassningar är för övrigt något som vi ofta hjälper till med.

Fakta

Målsättningen med inköpet av hissautomater var att på ett effektivt sätt automatisera och maximera integrationen av det snabbrörliga lagret med komponenterna för att kunna utnyttja lokalens fulla höjd på 11 meter. Vår återförsäljare Randex konstaterade att vi skulle kunna få den nödvändiga kapaciteten med totalt åtta stycken hissautomater.

Främsta anledningen till att Rolls Royce valde hissautomater från Weland Solutions var den unika konstruktionen hos systemet med kuggstångsstyrning och fyrhjulsdrift. En annan viktig parameter var att varje bricka skjuts långt ut ur maskinen, vilket underlättar åtkomsten av tunga delar med någon lyftanordning.

Resultatet blev att Roll Royce lyckades reducera lagerytan från 1600 till 125 kvadratmeter.