Vi är med dig hela vägen

Vi är experter på lager och logistiklösningar. Allt utifrån kundens önskemål och behov ger vi förslag på hur lagret och godshanteringen kan optimeras och göras maximalt effektivt. Det gäller inte enbart att utnyttja lagrets yta och få maximal lagringsvolym på minimal yta, utan även öka plockhastigheten och få en säker lagerhantering.

Vi ser även till att ert befintliga affärssystem integreras i logistiklösningen och ger förslag på effektiv kringutrustning, allt för ni ska få en så bra helhetslösning som möjligt.

Så här tar vi fram rätt lagerlösning för din verksamhet


Det är enkelt att göra affärer med Weland Solutions AB. Vi arbetar enligt vår egen utvecklade projektmetod där vi snabbt identifierar dina behov, planerar konstruktionen, projekterar installationen samt uppskattar budget och tidsplan så att du får ett tydligt beslutsunderlag för din nya investering.

 • Uppstart

  Vid vårt första möte går vi tillsammans igenom er verksamhet och ser vilka förbättringar vi kan föreslå med vår erfarenhet, kompetens och vårt engagemang.

 • Lösningsförslag

  Nästa gång vi ses presenterar vi hur din lagerlösning skulle kunna se ut, vilken förändring det innebär och hur stor investeringen blir. Vi visar samtidigt hur snabbt den kommer att betala sig. I vår lösning beskriver vi hissautomaten, systemlösningen, tillbehören, installation, utbildning och underhållsalternativ.

 • Finjustering

  Du har övertygat dig om att vi är en bra samarbetspartner och tillsammans finjusterar vi lösningsförslaget så att alla frågetecken rätas ut.

 • Beställning

  Så snart du lägger din beställning startar vår tillverkningsprocess och det gemensamma arbetet med projektplanering.

  Din specialanpassade hissautomat tillverkas i vår fabrik i Gislaved tills det är dags för installation.

 • Driftsättning

  I regel behöver vi inte mer än fyra dagar per hissautomat för att installera den på plats hos dig. Våra installatörer är vana att arbeta i olika miljöer med alla möjliga utmaningar. De finns kvar hela vägen till driftsättning och överlämnande då vi försäkrat oss om att du har förstått säkerhetsföreskrifterna och basfunktionerna hos hissautomaten.

 • Underhållskontrakt

  Med regelbundet underhåll kommer din hissautomat att arbeta under lång tid utan onödiga avbrott. Genom att teckna ett underhållskontrakt kan du försäkra dig om att både löpande underhåll och eventuella akuta åtgärder tas om hand på bästa sätt.

 • Uppföljning

  Du är alltid välkommen till oss då du behöver hjälp att expandera, utveckla lagersystemet eller om hissautomaten ska flyttas. Tänk också på att planera in våra utbildningar för dina operatörer, superanvändare och mekaniker.

En hissautomat sparar plats


Compact Hissautomater lagrar dina artiklar säkert och kontrollerat på höjden. Varje hissautomat anpassas för optimalt utnyttjande av utrymmet. Du sparar 70-90% av golvytan jämfört med vanliga hyll- eller pallställ.

En hissautomat har stora effektiva lastbrickor utan stolpar eller gavlar som tar plats. Lastbrickorna kan ha olika höjdavstånd beroende på det lagrade godsets storlek. Detta gör att lagringsvolymen blir maximalt kompakt med minimalt utrymme mellan lastbrickorna. Dessutom kan lokalens hela höjd utnyttjas.

Dessutom vinner man andra viktiga fördelar som att hela lastbrickan skjuts ut i betjäningsöppningen vilket ger bra ergonomi och skonsam arbetsmiljö.

Lokaloptimering


I begreppet lokaloptimering lägger vi inte enbart på att få maximal lagringsvolym på minimal golvyta. Lika viktigt är rätt kringutrustning och rätt flöde på godset från hissautomaten till distribution eller produktion i egna företaget. Weland Solutions har kunnig och rutinerad personal som kan föreslå logistiklösningar som ger stora mervärden och maximal effektivitet.

Maximera lagringsvolymen


Utifrån kundens befintliga lokaler med varierande takhöjder, bjälklag, portplaceringar och truckvägar etc. maximerar vi lagervolymen på minimal golvyta.