Optimerar lagret för ikonisk bildesigner

För att hjälpa kunder att effektivisera sina lagerutrymmen, arbetar Weland Solutions kontinuerligt med att ta fram optimerade hissautomater. En kund som har dragit stor nytta av detta är svenska Koenigsegg.

Biltillverkaren Koenigsegg har blivit känd över världen för deras ikoniska bilar. I takt med företagets tillväxt och en ökad efterfrågan, skapades även behov av platsbesparing. Ett samarbete med Weland Solutions inleddes, där hissautomater av modellen Compact Twin 2440 har optimerat lagerytor och bidragit till en effektivare produktionsprocess.

En anpassad lösning

För Koenigsegg var det viktigt med hissautomater som kunde anpassas utefter företagets specifika behov. En lösning skapades där två maskiner interagerades för att arbeta tillsammans. Inredning justerades och man kopplade även upp maskinerna till biltillverkarens mjukvara.

– I Sverige tillverkas världens snabbaste bil, men även världens snabbaste hissautomat. Allt handlar om hur snabbt man kan få ut produkter ur maskinen. Vårt mål är att växa tillsammans med Koenigsegg och anpassa våra maskiner utefter deras behov, förklarar Björn Karlsson, vd på Weland Solutions.

Smart val för miljön

Weland Solutions är kända för att erbjuda hissautomater med lång hållbarhet. Därtill tar de alltid ett helhetsansvar för sina maskiner, såväl nya som begagnade. Detta inkluderar allt från flytt mellan tidigare till ny kund, installation, uppstart samt utbildning för personal. Ur ett kundperspektiv är en begagnad produkt även ett kostnadseffektivt alternativ.

När Koenigsegg bestämde sig för att investera i två Compact Twin 2440, valde de därför att satsa på begagnade hissautomater. Sedan installationen har företagets produktion effektiviserats betydligt med positiva resultat.

Läs mer om projektet för Koenigsegg samt övriga referenser