Exakt vikt på lastbrickan

Weland Solutions senaste anpassning till hissautomater är att komplettera hissen med en våg.

Vågsystemet gör att lastbrickorna inte överlastas och ger indikation på vilka brickor som kan förses med mer gods. Detta gör att hissautomaterna kan utnyttjas ännu effektivare.

Vågsystemet ger exakt vikt på lastbrickan när den befinner sig i betjäningsöppningen. Vikten kommer direkt upp på hissautomatens display och ger exakt vikt före och efter plock eller ilastning på lastbrickan.