Enkel lagerhantering och integration med Weland Solutions och Visma

Vill du spara tid, pengar och extraarbete genom att smidigt integrera din hissautomat från Weland Solutions med ditt affärssystem? Koppla ihop Visma Business eller Visma Administration med Weland Solutions AB’s hissautomater och förenkla er lagerhantering. Affärssystemet sköter orderhanteringen precis som vanligt samtidigt som hissautomaten effektiviserar plockhanteringen.

Koppla hissautomaten mot ditt affärssystem

Visma Business är särskilt utvecklat för företag med höga krav på lager- och logistikhantering. Systemet erbjuder en bred och avancerad funktionalitet för att underlätta ditt arbete med att optimera logistikflödena.

Genom att koppla ditt Visma-system med systemet Compact Store från Weland Solutions kan du styra hissautomaten och skapa ett mycket mer effektivt lagerflöde och automatisera/integrera kritiska flöden i din lagerhanteringsprocessen såsom inleverans, sammanställning, prioritering och start av plockorders, omflyttning, påfyllnad av produkter men också inventering. Detta gör att du sparar tid, pengar och extraarbete, samtidigt som du minskar risken för felregistreringar och minimerar manuell hantering.

Smart och enkel styrning av hissautomaten

Compact Store från Weland Solutions är ett WMS-system (Warehouse Management System) som styr hissautomater på ett smart och enkelt sätt, förenklar flödet i lagret och maximerar er produktivitet. Genom att integrera systemet med ett affärssystem kommer ni få ett automatiserat flöde av plockorder, inleveranser och inventering. Systemet är moduluppbyggt vilket gör att man med enkla medel också kan koppla på ny funktionalitet allt eftersom behov förändras och uppstår. Detta gör Compact Store till en optimal lager till alla kunder, oavsett lagrets storlek eller komplexitet.

Spara tid, pengar och extraarbete med en integration

Compact Store systemet kan även användas fristående men kopplas oftast mot ett affärsystem (ERP-Enterprise Resource Planning). Compact Store är kompatibelt med de flesta system på marknaden och har levererats till över 300 företag världen över.

Behöver ni hjälp att koppla ihop en hissautomat med Visma Business, Visma Administration eller ett annat kompatibelt affärssystem?