Easyfairs Logistik 2015, 23–24 september

Logistik 2015 är en heltäckande transport- och logistikmässa där man får kunskap, inspiration och idéer om hur man kan förbättra, effektivisera och utveckla sina logistikprocesser, materialflöden, lagersystem, logistikstrategier, supply chain management, m.m.

Vår VD Björn Karlsson kommer att vara föredragshållare torsdagen den 24 september.

Logistik 2015 arrangeras parallellt med mässorna: Lab Innovations – Process Innovation – Produktionsmässan. Som besökare har du tillgång till alla fyra mässorna med ett entrékort!

Logistik 2015 hålls på Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, 164 22 Kista och vi finns i monter I:02, välkomna!