Compact Talk – Enkel kommunikation mellan systemen

Med Compact Talk kan du koppla ihop din hissautomat med ditt affärs- eller lagersystem. Compact Talk är Weland Solutions kommunikationsmjukvara som översätter informationen mellan hissautomaten och affärs- eller lagersystemet. Det är flexibelt och låter din hissautomat kommunicera med flera av de förekommande system som finns på marknaden.

Compact TaIk har stöd för vår nya Plockdisplay-lösning och kan även anpassas med en inbyggd layoutgenerator. Det innebär att man snabbt och enkelt kan ändra namn på rubriker, lägga till och ta bort fält, ändra ordning och storlek och på så sätt få en display som tydligt visar den information som är viktig för operatörerna i deras arbete. Den har även en funktionalitet för robotintegration och större automationslösningar i och med stoppkoder. Med en utökad händelsehantering som innebär att ett styrsystem kan följa brickans väg – hela vägen från lager till öppning och tillbaka till lager igen. Stoppkoderna innebär att det överordnade systemet hela tiden har tillgång till information om maskinens och cellens kompletta status, både i drift och vid driftstopp.

Användarmanual

Compact Talk är en mjukvara som kopplar ihop din hissautomat med ditt affärs- eller lagersystem. Denna manual beskriver hur du gör en grundläggande installation och konfigurerar Compact Talk.

Användarmanual (UserGuide) (PDF)

Konfigurationsverktyg

Konfigurationsverktyget används för inställningar och konfiguration efter själva installationen. Verktyget hjälper dig att konfigurera din installation av hissautomaterna och enheter samt att konfigurera allmänna inställningar av databaser.

Konfigurationsmanual (Configuration Manual) (PDF)

Integrationsbeskrivning

Compact Talk serviceapplikation är en integrationskomponent som förenklar integrationen mellan ett WMS/ERP-system och Weland Solutions produkter.

Integrationsbeskrivning (Integration Description) (PDF)

Simulator

För att säkerställa att integrationen fungerar korrekt, finns det en simulator inkluderad. Denna förenklar integrationen av Compact Talk och gör det möjligt för utvecklare att skriva sin egen kod och verifiera den mot simulatorn. Detta kan göras utan att ha tillgång till en hissautomat och den kan användas utan att Compact Talk är installerad på datorn.

Simulator (PDF)