Compact Store – Dokumentation

Compact Store är ett WMS-system för små och medelstora lager. Compact Store levereras ofta i kombinationen hissautomater/övrigt lager. Compact Store kan användas som ett helt fristående system, eller ihopkopplat mot ett affärssystem. Systemet är moduluppbyggt vilket gör att systemet täcker de flest förekommande funktioner som kunden behöver oavsett lagrets storlek eller komplexitet.

Systemkrav

För att kunna installera systemet behövs hårdvara att installera på. Normalt sett rekommenderas en server där all logik/databas installeras på samt en kommunikations-PC per anläggning. Notera att ingen hårdvara är inkluderad i offert utan skall tillhandahållas av kunden.

Systemkrav (PDF)

Kommunikation med överordnat system

Compact Store är byggt för att kunna kopplas ihop med affärssystem. Kopplingar är gjorda mot de flest förekommande affärssystemen som finns på marknaden. Det finns en standard uppsättning för kopplingen som med fördel tillämpas.

Kommunikation med överordnat system (PDF)
REST API Specification (PDF)

Grundläggande administration

Compact Store är ett program som förenklar hanteringen av Weland Solutions lagerautomater. Med lättanvända dialoger, lättförståelig menystruktur och tydlig kommandoöversikt är det enkelt att komma igång.

Grundläggande administration (PDF)