Fördelar med Compact Lift hissautomater

Ökad plockhastighet

I en Compact Lift bygger tekniken på att artiklarna flyttas till operatören – goods-to-man – istället för tvärtom – man-to-goods. Den inknappade artikeln kommer direkt på en bricka i hanteringsöppningen. Medan godset plockas är hissen redan på väg efter nästa artikel, så väntetiden blir nästan noll. En operatör vid en Compact Lift klarar generellt upp till fyra gånger fler plock under samma tid som på ett traditionellt lager. Dessutom minskas felplocket med 99,9%!

Platsbesparing

Compact Lift lagrar era artiklar säkert och kontrollerat på höjden. Varje hissautomat anpassas för optimalt utnyttjande av utrymmet. Ni sparar upp till 90% av golvytan jämfört med traditionella hyllställ.

Bättre ergonomi

När godset lagras i en Compact Lift levereras rätt artikel snabbt till operatören på en bricka i bekväm arbetshöjd. Ingen behöver gå omkring bland hyllor för att leta och plocka artiklar. Mycket tid och många steg sparas jämfört med ett traditionellt lager. Den betydligt bättre ergonomin och minskade belastningen visar sig snart i minskad sjukfrånvaro.

Mångsidig lagring

Compact Lift går att anpassa efter typen av gods som ska lagras. Allt från smådetaljer och skruvar till långa rör, stora plåtar eller maskindetaljer med en total vikt upp till 1,5 ton per lastbricka. Allt lagras kompakt och säkert, endast åtkomligt av behörig operatör.

Tillförlitlig driftsäkerhet

En Compact Lift hissautomat är extremt driftsäker. Tekniken bygger på kuggstänger som löper längs hela hissautomatens höjd och kugghjul som driver själva hissmekanismen. Allt går med hög hastighet och systemen som styr hissautomaten är väl beprövade och tillförlitliga.

Snabb ROI – Return of investment

Många av våra kunder har blivit positivt överraskade över hur snabbt investeringen i en Compact Lift betalar sig. Det är inte ovanligt att våra kunder kunnat räkna hem den redan efter ett år. Kontakta våra säljare så gör vi en kalkyl på ditt projekt!


Compact Lift hissautomater tillverkas i Gislaved

Weland Solutions unika koncept för hissautomater bygger på en innovativ teknik som är väl beprövad sedan 1999. Oavsett modell drivs Compact Lift med fyra kugghjul som löper i homogena kuggstänger. Detta ger en mycket stabil gång och exakt positionering av lastbrickan. Det minskade slitaget reducerar behovet av underhåll och skapar högre driftsäkerhet.

Flexibel konstruktion

Konstruktionen gör Compact Lift mycket anpassningsbar. Storleken/modellerna lämpar sig till alla olika lokalers förutsättningar och går att placera flexibelt för att uppnå bästa möjliga lagerlogistik. Lösningen innebär också att ni får en trygg och säker lagerförvaring eftersom det endast är behörig personal som kommer åt artiklarna.

Optimerad lagerhantering

I samråd med er verksamhet/produktion arbetar vi fram ett förslag på den mest optimala och ekonomiska lagerhanteringen och plockmetoden. Vi anpassar hissautomaterna efter mängden artiklar, storlek och tyngd likaväl som efter lokalens storlek och takhöjd. I samtliga fall sparar vi stora lagerytor samtidigt som godset hanteras på ett rationellt, säkert och ergonomiskt sätt.

Pålitlig svensk leverantör

Compact Lift är en helsvensk produkt som tillverkas av Weland Solutions i Gislaved. Under årens lopp har vi levererat mängder med kundanpassade hissautomater som effektiviserat lagerhantering och logistik inom tillverkande industri, verkstäder och e-handel. Detta gör oss till en rutinerad och trygg lagerexpert att lita på i alla lägen.


Vilken typ av hissautomat passar dig?

Här visar vi hur våra olika hissautomater fungerar. Klicka på länkarna så får du se en film som på ett enkelt och tydligt sätt förklarar skillnaderna.

Compact Lift passar lika bra för stora volymer av mindre artiklar som till utrymmeskrävande och tunga produkter.

Compact Twin hanterar två lastbrickor samtidigt så att plockhastigheten kan mer än fördubblas. Samtidigt som operatören plockar från en lastbricka hämtas nästa lastbricka för nästa plock.

Compact Double hanterar ännu fler artiklar tack vare dubbla brickor i djupled. Konceptet är det samma som Compact Twin fast med en än mer robust konstruktion.


Hissautomatguide

För att göra det enklare att överblicka våra tre grundmodeller av hissautomater har vi samlat informationen i en guide. Här kan du snabbt se vilken automathiss som fungerar bäst för ditt behov.