Brandsläckningssystem

I vissa speciellt känsliga miljöer kan det vara befogat att utrusta hissautomaten med ett brandsläckningssystem. Då är det huvuddriften i hisslådan som skyddas.

En pulversläckare monteras i hisslådan och en slang kopplad till släckaren placeras runt huvudmotorn. Vid överhettning eller brand så bränns slangen av och det blir en snabb och effektivt punktsläckning med pulver från pulversläckaren. Detta systemet kan monteras på alla Weland Solutions hissmodeller.Kontakta oss för mer information.