Referenser

Ravema och InLead Automation

Kompakt maskincell för 24/7 produktion – på minimal golvyta

I samarbete med Ravema och InLead Automation har Weland Solutions tagit fram en kompakt lösning för 24/7 produktion. Kunden efterfrågade en maskincell med ett sammankopplat system som skulle kunna producera dygnet runt, ställa om obemannat mellan olika artiklar samt hantera varierande artiklar på en begränsad golvyta. Lösningen skulle hantera både råmaterialet, färdiga produkter och verktyg till samtliga maskiner i cellen.

Resultatet blev en automatiserad maskincell som fungerar med vilken bearbetningsmaskin som helst. Weland Solutions levererade en hissautomat för smidig lagring på höjden samt tillhörande inredning. Hissautomaten anpassades för att plocka med två robotar från samma bricka i ena öppningen. Weland Solutions levererade även tillhörande inredning. Hela cellen styrs av mjukvarusystemet Compact Store, vilket innebär att användaren bara behöver lära sig ett system. Mjukvaran Compact Talk specialanpassades till robotintegrationen för att kunna skicka larmkoder och annan viktig information.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Modern Elteknik

Modern Elteknik i Göteborg är en av Sveriges ledande elgrossister som erbjuder komponenter inom elektronik och automation. När Modern Elteknik hade problem med att integrera sitt Vimsa ERP system till sina handdatorer började de leta efter andra lagerlösningar och bestämde sig tidigt för att investera i hissautomater. Valet av leverantör föll på lager-och logistikspecialisten Weland Solutions och deras innovativa hissautomat Compact Twin.

Weland Solutions installerade två Compact Twin 3600 hissautomater med tillbehör som höjer produktiviteten på lagret. Varje maskin hanterar 57 lastbrickor. Hissarna är ESD-anpassade och utrustade med ljuspekare, jalusier som skyddar mot ljud och damm, samt mjukvaran Put to Screen från Weland Solutions. Utöver hissautomaterna har Weland Solutions även levererat plastbackar och arbetsbord på hjul som används för sortering av gods.

– Hissautomaterna från Weland Solutions har helt förändrat hur vi arbetar på Modern Elteknik. Vi har fått ett förenklat plockflöde, ett mer ergonomiskt arbetssätt, dämpad ljudnivå, färre felplock och snabbare inleveranser till hissen. Det har verkligen blivit en bättre vardag för vi som arbetar här, säger Jan Johannesson.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

ESD-anpassning

Tillbehör och inredning:

Bendt Bil

Bendt Bil i Halmstad är en fullserviceanläggning och återförsäljare för bland annat BMW, MINI, Hyundai, Opel och Koenigsegg.

Företaget hade problem med platsbrist och att man saknade kontroll över sitt lagerhållningssystem. I samband med renovering och ombyggnad, valde man att modernisera lagerhållningen genom att satsa på en hissautomat av modellen Compact Twin 3660 som kan hantera två lastbrickor samtidigt, vilket gör att plockhastigheten har mer än fördubblats.

Fördelen med lösningen är att Bendt Bil nu upplever man sparar både plats, golvyta och tid. Hissautomaten från Weland Solutions har effektiviserat och optimerat varje arbetsdag och dessutom har man fått bättre ordning på artiklarna.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Koenigsegg

Biltillverkaren Koenigsegg har blivit känd över världen för deras ikoniska bilar. I takt med företagets tillväxt och en ökad efterfrågan, skapades även behov av platsbesparing. Ett samarbete med Weland Solutions inleddes, där hissautomater av modellen Compact Twin 2440 har optimerat lagerytor och bidragit till en effektivare produktionsprocess.

För Koenigsegg var det viktigt med hissautomater som kunde anpassas utefter företagets specifika behov. En lösning skapades där två maskiner interagerades för att arbeta tillsammans. Inredning justerades och man kopplade även upp maskinerna till biltillverkarens mjukvara.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Bunzl Retail Supplies

Bunzl Retail Supplies är Storbritanniens ledande leverantör av varor som inte återförsäljs, och deras lösningar för leveranskedjor inkluderar ett omfattande nätverk av globala leverantörer i ett brett sortiment av produktkategorier för att kunna leverera en helhetslösning till sina kunder.

Bunzl Retail Supplies behövde en lösning som kunde hantera stora mängder plock och de var tvungna att göra det i stora partier för ökad effektivitet. De behövde samtidigt kunna fylla på maskinen så effektivt som möjligt. Weland Solutions levererade därför fyra Compact Twin hissautomater med 96-put-to-light stationer.

Compact Twin är den enda hissautomaten på marknaden som kan hantera två brickor samtidigt. För Bunzl Retail Supplies innebär det att de nu kan leverera snabbare, då man har reducerat tiden operatörer står och väntar på lastbrickor, vilket annars skulle vara bortkastad tid.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Esbe

Esbe ville investera i hissautomater för att öka kapacitet i sitt varulager för färdiga produkter. De ville även optimera fabriksytan som behövs för monteringsflöden till nya produkter.

Med två Compact Twin hissautomater från Weland Solutions så har Esbe fått effektivare plockning, det tar kortare tid att plocka order och minskad truckkörning. Hissautomaterna har även gett snabbare inventering och bättre ordning i lagret. Anledningen till att Esbe just valde Compact Twin hissautomaten var att företaget ville att hissautomaten skulle arbeta medan man plockade från lastbrickan.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Rimaster

Rimaster är en ledande leverantör inom utveckling och tillverkning av kablage, elskåp, elektronik, hytter och mekanik för specialfordon och industriella system. De tummar aldrig på kvalitén och när Rimaster skulle effektivisera och uppdatera sitt lagersystem vände de sig till en annan kvalitetsleverantör: Weland Solutions.

Rimaster beställde ett komplett system bestående av tre hissautomater av modellen Compact Twin 3660, extra lastbrickor, WMS-systemet Compact Store inkl. Compact Talk, Plockdisplay och LED-List. På inrådan av Weland Solutions kompletterades systemet även med Put to Light, något som blivit allt vanligare för att ytterligare förbättra plock och lagerhantering.

Rimaster har haft det nya lagersystemet sedan september 2017. Än så länge är det för tidigt att prata om resultat, men skillnaden är stor. Rimaster är mer än nöjda över den nya automatiserade lagerhanteringen.

Produkter:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Volkswagen

Volkswagen Parts Logistics i Nykvarn förser auktoriserade verkstäder med reservdelar för bilmärken inom Volkswagen Group på de svenska, norska och finska marknaderna. Compact hissautomater har ökat plockhastigheten. – Varje dag plockas drygt 14.500 rader per dag till 240 återförsäljare.

Samarbetet med Volkswagen inleddes redan 2004. – På den tiden låg reservdelslagret i Södertälje, men när verksamheten utvecklades och lagerbehovet ökade byggdes en helt ny reservdelsanläggning i Nykvarn som skulle fungera som hub för hela Skandinavien. Weland Solutions fick fortsatt förtroende när man satsade på mesta möjliga lagringskapacitet på minsta möjliga antal kvadratmeter, det vill säga yteffektiva hissautomater med hög plockhastighet.

Nu, tio år senare, är Volkswagen Parts Logistics en av Skandinaviens största anläggningar avseende hissautomater. – Det är en väldigt stor anläggning med 54 plockautomater av modellen Compact Twin samt tre Compact Lift som är höggradigt kundanpassade, helautomatiserade buffertautomater som är anpassade för obemannad körning.

Produkter:

Compact Twin Compact Lift

Kundanpassningar:

Helautomatiserade buffertautomater för obemannad körning

Tillbehör och inredning:

Rollco

Rollco i Helsingborg är specialiserade på komponenter till linjära förflyttningar och automationslösningar inom industrin.

Grunden i det nya lagersystemet är tre hissautomater av sorten Compact Twin som kompletterats med ytterligare lastbrickor, olika plockhjälpmedel och WMS-systemet Compact Store (Warehouse Management System). Systemet kan kopplas ihop med affärssystem och är uppbyggt i moduler.

Med Weland Lagsystems helautomatiska lagersystem kunde Rollco spara golvyta, öka plockhastigheten och försäkra sig om att lagringsytan utnyttjas på bästa sätt.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Göhlins

I över 100 år har Göhlins arbetat med verktygs- och maskinservice för den tillverkande industrin.

Mitt i sin butik har Göhlins placerat en Compact Double. Hissautomaten kan lagra upp till 100 ton vilket är mycket för en butik, och perfekt för en aktör som Göhlins som levererar tyngre produkter. Maskinen är även kopplad direkt till affärssystemet vilket innebär att så fort en kund har lagt sin beställning, är den redo för upphämtning eller leverans.

Hissautomaten liknar ett högt torn i vilket Göhlins lagerhåller sina produkter. Det säkra systemet innebär en trygghet även för Göhlins då ingen kan stjäla någonting från butiken, samt att det spar mycket tid för personal med automatiskt plock. Compact Double är en solid maskin och den enda hissautomaten med så stort lagringsutrymme på så liten yta.

Produkt:

Compact Double

Kundanpassningar:

Sidofönster i plexiglas, Koppling till affärssystem

Optimering:

KG Knutsson

Handelsföretaget K.G. Knutsson AB är ett svenskt grossistföretag inom fordonsindustrin och marina tillbehör och grundades 1946.

KGK verkar i hela Skandinavien med en rad välkända varumärken i sortimentet och säljer i huvudsak produkter via ett återförsäljarnät där merparten av butikerna inom distributionskedjan Autoexperten ingår i KGK-koncernen.

Bakgrunden till KGK Transmissions investering i lagerautomater är att allt material för service och reparationer av transmissioner hanterades i hyllställ och på entresoler. Detta hanteringssätt medförde ett dåligt utrymmesutnyttjande av lokaler, relativt sett många saldofel och framför allt en lång hanteringstid.

Med Compact Lift lagerautomater och Compact Store WMS från Weland Solutions ökades effektiviteten på flera sätt; Dels en mycket större saldosäkerhet men samtidigt kortare ledtider för reparationer.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Premould

Premould tillverkar verktyg och plastdetaljer i varierande serier. Man lagerhåller mängder med verktyg och då är det viktigt med ordning, rationell hantering samt ren och skyddad lagring. I hissautomaten lagras ca 500 olika verktyg. Hissautomaten har 100 % utdrag av lastbrickorna så att verktygen enkelt kan hanteras med travers.

Genom att placera en Compact Lift i ett ”torn” utanför lokalen har Premould i Huskvarna på ett smart sätt utökat lagringskapaciteten och frigjort ytor inne i lokalen. I tornet har man dessutom monterat en stomme till ytterligare en hissautomat för framtiden. Detta kommer att avsevärt underlätta montaget när ytterligare en hiss kommer att installeras. Serviceöppningen i väggen är klar och tillfälligt igenbyggd för att få minimala störningar vid kommande montage.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Theofils

Theofils, med yrkesbutiker i Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö, har ett produktsortiment på över 9.000 artiklar med fokus på möbelbeslag.

Då företagets lager i Jönköping skulle byggas om blev Compact Hissautomater lösningen som effektiviserade hanteringen utan att man behövde bygga ut med större lokaler.

Efter att ha höjt taket för att kunna få in högre hissautomater installerades 2 st Compact Twin och 2 st Compact Lift med lastbrickor anpassade för 500 kg. Nu hanteras 2.500 av företagets artiklar i hissautomaterna och man kan serva sina butiker med dagliga leveranser. Det innebär god lokal service mot marknaden utan behov av stora lager i butikerna.

Produkt:

Compact Lift Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Rolls-Royce

Rolls-Royce har en tätposition på den marina marknaden med produkter och system för kommersiella och militära kunder.

Vid avdelningen Automation i Longva, Norge, utformas ergonomiska automationssystem för kontroll och övervakning av fartygsutrustning och maskiner. Med krav på hög servicenivå, driftsäkerhet och god kvalitet har man installerat sju hissautomater som är 5 meter höga och tar upp 32 kvadratmeters yta, vilket innebär optimalt disponerad yta. Ett hyllsystem för småvarulager hade krävt minst 250 kvadratmeter i lageryta.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Brightstar

Brightstar är världsledande inom distribution av specialiserade trådlösa lösningar och marknadsledande inom innovativa och kreativa lösningar och tjänster inom trådlös kommunikation.

Brightstar distribuerar mobiltelefoner och andra trådlösa enheter och betjänar mer än 200 operatörer i mer än 50 länder, bland annat global distribution för Motorola, BlackBerry, Apple, HTC, LG och Samsung

Till Brightstars distributionscenter norr om Stockholm har Weland Solutions levererat 4 st Compact Twin lagerautomater utrustade med dubbla betjäningsöppningar för plockning och påfyllnad från olika sidor. Lagerautomaterna styrs av vårt WMS Compact Store. Utöver detta har Weland levererat pallställ för cirka 7000 pallplatser varav drygt 400 st är utrustade med utdragsenheter för plockning eventuellt mellanfrekvent gods.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Optimering:

Ur&Penn

Ur&Penn har idag över 100 butiker, 550 anställda och en marknadsandel på närmare 30%. Butikerna finns geografiskt spridda från Kiruna i norr till Malmö i söder och 2011 öppnades deras första butik i Finland.

Med lagerautomater, WMS och totallösning från Weland Solutions servas dessa butiker i en batchplockning/put-to-light lösning och anläggningen presterar cirka 1100 orderrader per timma då plocktrycket är som högst. Detta genom att söka rätt på plockträffar, både på lagerplatsnivå och på artikelnummernivå, med hjälp av vårt WMS-system Compact Store.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Bring Logistics Solutions

Bring Logistics Solutions fyra Compact Twin är bra exempel på hur man kan välja en kulör som stämmer med företagets profil.

Hissautomaterna använder de för sina tredjepartslösningar med enorma volymer av försändelser från centrallagret i Jönköping. Systemleverantören NYCE Solutions AB blev glatt överraskade av hur enkelt man kunde integrera hissautomaterna med befintligt WMS.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Jensen-Group

JENSEN-GROUP med produktion i Europa och USA är världsledande på industriell tvättutrustning.

Vid enheten i Borås är man specialiserad på utrustning för sortering av arbetskläder. Där erbjuder företaget ett helautomatiserat system för sortering av plagg efter tvätt med identifiering av varje klädhängare.

En Compact Lift får genom koppling till affärssystemet Microsoft Dynamics AX plockorder för att förse produktionen med komponenter som lagras i hissautomaten. Samtidigt som den sparar mycket plats ger denna Compact Lift, i den nya designen, ett rent och snyggt intryck i den moderna produktionsmiljön.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Ljungby Maskin

Ljungby Maskin tillverkar hjullastare av högsta kvalitet med rejäl grundkonstruktion, hög komfort och stor flexibilitet i hanteringen.

Företaget har åtta stycken Compact Lift för hantering av hela reservdelslagret. Hissautomaterna skapar god ordning och reda i lagerhanteringen och genom att ta ut ett saldo via affärssystemet Monitor får man reservdelsinventeringen klar på mycket kort tid. Tack vare att utrustningen är så flexibel har man kunnat återanvända både pallkragar och plastlådor från tidigare lager i hissautomaterna, vilket har inneburit en stor besparing.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Gekås i Ullared

Gekås i Ullared är med över 35.000 kvadratmeter butiksyta Skandinaviens största varuhus och dessutom Sveriges största utflyktsmål med fyra och en halv miljoner besökare varje år.

Verksamhetens omfattning ställer stora krav på effektiv logistik och smarta lagerhanteringslösningar. För att underlätta arbetet med de stora volymerna av film och dataspel har man installerat en Compact Twin som reser sig över flera våningar. Filmer och spel lastas in i hissautomaten på övervåningen och plockas ut på butiksplanet i våningen under. Resultatet har blivit en snabbare, effektivare hantering med betydligt mindre manuellt arbete.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

TePe Munhygienprodukter

TePe Munhygienprodukter i Malmö tillverkar bland annat 11 miljoner tandborstar om året.

För att klara ökade volymer har man flyttat produktionen av tandborstar till en ny fastighet, där lokalerna designats för ett bättre flöde. Lagret för råvaror och halvfabrikat är placerat intill tandborsttillverkningen och däremellan står en Compact Lift.

Hissautomaten fylls på från lagersidan och i produktionen hämtar operatörerna komponenter enligt en orderspecifikation. Detta spar tid då operatörer inte behöver leta efter delar på lagret och truckförarna på andra sidan väggen kan sköta godshanteringen utan risk för tillbud.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Tata Steel i Halmstad

Tata Steel levererar stållösningar till byggsektorn, bilindustrin, förpackningsindustrin, maskinkonstruktionssektorn och andra marknader över hela världen. Tata Steel är även en av världens tio största stålproducenter.

Anläggningen i Halmstad hanterar tunnplåt som ligger på 2800 mm breda lastpallar. Pallarna lastas med truck i ena ändan av hissen och hanteras manuellt i andra öppningen. Här beställer man fram plåt i önskat format och kulör som profileras i direkt anslutning till hissautomaten.

Plåtarna som ej bearbetas går tillbaks och lagras i hissautomaten Compact Lift.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Svenstigs i Värnamo

Svenstigs Bil är auktoriserade återförsäljare av Audi, Volkswagen och Skoda personbilar, Volkswagen transportbilar och Scania lastbilar. De finns representerade på tre orter i Småland med två anläggningar för försäljning och tre för service.

Merparten av de mindre reservdelarna lagras i en Compact Hissautomat som är uppkopplad mot WMS Compact Store, vilket bl.a. ger ett exakt lagersaldo, stor platsbesparing, snabbhet och god ergonomi.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Sundahls Maskin i Växjö

Sundahls Maskinaffär är ett av Sveriges största privata maskinhandelsföretag inom entreprenad, skog, lantbruk och grönytor. Företagets huvudort är Växjö och en filial finns i Karlskrona.

Båda anläggningarna har reservdelslager, serviceverkstad samt försäljning av maskiner. Service på fältet utförs av företagets 9 fältmekaniker med servicebilar. I Växjö lagras stora delar av smådelsartiklarna i en Compact Twin vilket ger snabba och exakta plock, kontroll på lagret och bra arbetsmiljö.

Produkt:

Compact Twin

Kundanpassningar:

Optimering:

SP Maskiner i Ljungby

1980 konstruerade och byggde SP världens första engrepps aggregat SP21 som kom att revolutionera det professionella skogsbruket. I dag är SP Maskiner en ledande tillverkare av skördaraggregat för skogsmaskiner med en marknad över hela världen.

SP Maskiner har en Compact Twin med dubbla öppningar så att två operatörer kan jobba samtidigt. De har även en Compact Lift för smådetaljer till både produktion och reservdelshanteringen. Detta har frigjort stora ytor och skapat ordning och reda i hanteringen.

Produkt:

Compact LIFT Compact TWIN

Kundanpassningar:

Getinge AB i Växjö

Getinge Disinfection i Växjö har utvecklat sin lagerhantering med Compact Lift.

Den första hissautomaten installerades 2009 och 2014 flyttades denna och kompletterades med två nya Compact Lift. I samband med detta kopplade de upp sitt ERP- system Movex mot WMS-systemet Compact Store för att ytterligare effektivisera plocken från lagret.

Produkt:

Compact LIFT

Kundanpassningar:

Garo AB i Gnosjö

GARO AB är moderbolaget i GAROgruppen med affärsområden elinstallation och system.

Elinstallation omfattar normprogram, mätarskåp, mätartavlor och -block, eluttag för bilparkeringar, brytare, CEE-uttag mm. Affärsområdet System är specialister på elstolpar för marinor och camping samt totallösningar på laddningsutrustning. Ökad effektivitet och en stor platsbesparing gjorde investeringen av en Compact Hissautomat som ett givet val för Garo.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Kundvagn

  • Din varukorg är tom