Pallställ

Pallställ

Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. Både gavelstolpar och bärbalkar tillverkas av slutna profiler för maximal bärighet. Alla ingående komponenter är varmförzinkade. Weland Pallställ är dimensionerat och testat enligt SS-EN 15512:2009. Genomskjutningsstopp bör användas om det inte kan ses som uppenbart onödigt (annat fast hinder bakom pallställ) enligt AFS 2006:4. Andra lämpliga tillbehör är stolpskydd och gavelskydd (föreskrivna i SS-EN 15512:2009).

Mått och belastningar

Pallställ

Gavlar

Gaveldjup: 500, 800 och 1100 mm. Andra gaveldjup tillverkas efter beställning.
Gavelhöjd: 1500–13000 mm i intervaller om 500 mm. Andra gavelhöjder tillverkas efter beställning.
Belastning: Alternativt 10000, 12000, 13500 eller 17500 kg/sektion.
Stolpbredd: 110 mm

Bärbalkar

Längd: Standardlängder 1850, 2700 och 3600 mm. Andra längder tillverkas efter beställning.
Bärbalkshöjd: 80, 100, 120, 140 och 160 mm.
Belastning: Bärbalk i standardlängder 200–2 400 kg/pall beroende på bärbalkshöjd.
Delning: Bärbalkarna kan placeras i höjdintervall om 50 mm.

Stolpskydd modell golv 200

Monteras i golv och ger ett effektivt skydd mot påkörning av truck. Höjd 200 mm.

Påkörningsskydd modell golv 400

Monteras i golv och ger ett effektivt skydd mot påkörning av truck. Höjd 400 mm.

Stolpskydd modell stolpe

Fästes direkt på stolpen och ger ett bra skydd utan att vara i vägen. Höjd 2000 mm.

Gaveldistans

Används vid dubbelställage och finns med måtten 150, 192, 200, 250, 300, 400 och 500 mm.

Gavel- och påkörningsskydd (Enkelt)

Används för både yttergavlar och tryckgångar för att förhindra skador vid påkörning. Höjd 250 mm (gavelskydd), 450 mm (påkörningsskydd).

Gavel- och påkörningsskydd (Dubbelt)

Används på samma sätt som gavel- och påkörningsskydd, enkelt. Höjd 250 mm (gavelskydd), 450 mm (påkörningsskydd).

Asfaltslåda

Placeras under fotplattorna för att fördela lasten. Tillverkas av varmförzinkad plåt.

Hyllplan i plåt

Placeras på bärbalkarna och ger en tät hylla för t.ex. gods som inte ligger i pall. Bredd 442 mm.

Gallerdurksplan

Bredd 880 mm. Två belastningsvarianter: max 600 kg/m², max 1 000 kg/m².

Nätbalksplan

Fungerar som rasskydd och hyllplan för lättare gods utan pall. Bredd 880 mm. Belastning max 1000kg/m².

Halvpallsinlägg

Används vanligtvis för halvpallar, men kan även användas som pallstöd vid hårt belastade pallar.

Långsidesinlägg

Placeras mellan bärbalkarna och används vid långsides hantering.

Gaffeldistans

Fungerar som stöd åt plangods utan pall.

Fatstopp

Förenklar hanteringen av fat och trummor i pallställen.

Genomföringsskydd

Monteras i bakkant på pallstället och förhindrar att pallarna skjuts för långt in.

Rasskydd gavel

Nätgaller som monteras på gavlarna och förhindrar att gods faller ut från pallstället.

Rasskydd långsida

Nätgaller som monteras längs med bärbalkarna och förhindrar att gods faller ut från pallstället.

Utdragsenhet, golvmontage

Ger bra ergonomi vid plock direkt ur pall i pallställ. Placeras på golvet.

Utdragsenhet, bärbalksmontage

Ger bra ergonomi vid plock direkt ur pall i pallställ.

Standarder och myndighetskrav

Harmoniseringen inom EU, med framtagning av gemensamma standarder, får konsekvenser för både tillverkare och användare av utrustning för lagerhantering. Den officiella beteckningen för pallställ är Stationära lagerinredningssystem i stål.

Aktuella Europastandarder för pallställ

 • Montage, drift och underhåll. SS-EN 15635:2008
 • Toleranser, deformationer och säkerhetsmarginaler. SS-EN 15620:2008
 • Specifikationer av lagerinredningssystem. SS-EN 15629:2008
 • Konstruktionsprinciper för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15512:2009
 • Termer och definitioner för anpassningsbara pallställ. SS-EN 15878:2010

Stora förändringar

Med det nya regelverket följer en omfattande kravbild för alla berörda parter. Både konstruktion, montage och användning styrs i fortsättningen mycket mer detaljerat än tidigare.

Förutom en teoretisk beräkning av pallställens kapacitet måste komponenterna också genomgå en fysisk provning. Riskklasser med olika toleranskrav har införts. Lagerinredningen ska ha tydliga specifikationer och en utförlig handledning för användare ska bifogas. Säkerhetsfrågor är noggrant reglerade. Användarföretagen ska ha en ansvarig för lagerinredning och montage måste utföras av sakkunniga personer. Standarderna innehåller bestämmelser om användning, riskanalyser vid besiktning och utvärdering av skador.

Nya europeiska standarder kommer att öka säkerheten och främja europeisk handel på lika villkor. På Weland Solutions AB är vi delaktiga i det projekt där SIS arbetar med "lagerhållnings-system i stål". De nya standarderna kommer förutom pallställ också att beröra hyllställ och grenställ.

Även Arbetsmiljöverket har börjat införa nya föreskrifter vid användning av pallställ. I takt med att de nya reglerna blir kända ökar kraven på tillverkare när det gäller säkerhet och information.

Kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut begreppen om EU-standarderna och ger dig goda råd om hur du ska arbeta med pallställ för att vara på den säkra sidan.


AFS 2006:4

Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd. Ett pallställ ska vara försett med skydd som förhindrar att pallar skjuts genom stället (sk genomskjutningsskydd) om det inte är uppenbart onödigt.

SS-EN 15512:2009

Påkörningsskydd med en höjd ej lägre än 400 mm skall placeras vid ytterstolparna där det sker korsning av truckgångar.

Stolpmärkning

Stolparna är märkta med modellbeteckning för att säkerställa att rätt belastningsdiagram avläses.

Bärbalkar

Bärbalkarna är uppmärkta med modell och längd som vägledning för att rätt belastningsskylt avläses.

Belastningsskylt

Belastningsskylten ska alltid vara uppsatt, väl synlig, för att undvika att pallstället belastas på ett felaktigt sätt.

Broschyrer

Monteringsanvisningar

Hittar du inte vad du letar efter?

Till Dokumentationssidan

KG Knutsson

Handelsföretaget K.G. Knutsson AB är ett svenskt grossistföretag inom fordonsindustrin och marina tillbehör och grundades 1946.

KGK verkar i hela Skandinavien med en rad välkända varumärken i sortimentet och säljer i huvudsak produkter via ett återförsäljarnät där merparten av butikerna inom distributionskedjan Autoexperten ingår i KGK-koncernen.

Bakgrunden till KGK Transmissions investering i lagerautomater är att allt material för service och reparationer av transmissioner hanterades i hyllställ och på entresoler. Detta hanteringssätt medförde ett dåligt utrymmesutnyttjande av lokaler, relativt sett många saldofel och framför allt en lång hanteringstid.

Med Compact Lift lagerautomater och Compact Store WMS från Weland Solutions ökades effektiviteten på flera sätt; Dels en mycket större saldosäkerhet men samtidigt kortare ledtider för reparationer.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Premould

Premould tillverkar verktyg och plastdetaljer i varierande serier. Man lagerhåller mängder med verktyg och då är det viktigt med ordning, rationell hantering samt ren och skyddad lagring. I hissautomaten lagras ca 500 olika verktyg. Hissautomaten har 100 % utdrag av lastbrickorna så att verktygen enkelt kan hanteras med travers.

Genom att placera en Compact Lift i ett ”torn” utanför lokalen har Premould i Huskvarna på ett smart sätt utökat lagringskapaciteten och frigjort ytor inne i lokalen. I tornet har man dessutom monterat en stomme till ytterligare en hissautomat för framtiden. Detta kommer att avsevärt underlätta montaget när ytterligare en hiss kommer att installeras. Serviceöppningen i väggen är klar och tillfälligt igenbyggd för att få minimala störningar vid kommande montage.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Theofils

Theofils, med yrkesbutiker i Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö, har ett produktsortiment på över 9.000 artiklar med fokus på möbelbeslag.

Då företagets lager i Jönköping skulle byggas om blev Compact Hissautomater lösningen som effektiviserade hanteringen utan att man behövde bygga ut med större lokaler.

Efter att ha höjt taket för att kunna få in högre hissautomater installerades 2 st Compact Twin och 2 st Compact Lift med lastbrickor anpassade för 500 kg. Nu hanteras 2.500 av företagets artiklar i hissautomaterna och man kan serva sina butiker med dagliga leveranser. Det innebär god lokal service mot marknaden utan behov av stora lager i butikerna.

Produkt:

Compact Lift Compact Twin

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Rolls-Royce

Rolls-Royce har en tätposition på den marina marknaden med produkter och system för kommersiella och militära kunder.

Vid avdelningen Automation i Longva, Norge, utformas ergonomiska automationssystem för kontroll och övervakning av fartygsutrustning och maskiner. Med krav på hög servicenivå, driftsäkerhet och god kvalitet har man installerat sju hissautomater som är 5 meter höga och tar upp 32 kvadratmeters yta, vilket innebär optimalt disponerad yta. Ett hyllsystem för småvarulager hade krävt minst 250 kvadratmeter i lageryta.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Jensen-Group

JENSEN-GROUP med produktion i Europa och USA är världsledande på industriell tvättutrustning.

Vid enheten i Borås är man specialiserad på utrustning för sortering av arbetskläder. Där erbjuder företaget ett helautomatiserat system för sortering av plagg efter tvätt med identifiering av varje klädhängare.

En Compact Lift får genom koppling till affärssystemet Microsoft Dynamics AX plockorder för att förse produktionen med komponenter som lagras i hissautomaten. Samtidigt som den sparar mycket plats ger denna Compact Lift, i den nya designen, ett rent och snyggt intryck i den moderna produktionsmiljön.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Ljungby Maskin

Ljungby Maskin tillverkar hjullastare av högsta kvalitet med rejäl grundkonstruktion, hög komfort och stor flexibilitet i hanteringen.

Företaget har åtta stycken Compact Lift för hantering av hela reservdelslagret. Hissautomaterna skapar god ordning och reda i lagerhanteringen och genom att ta ut ett saldo via affärssystemet Monitor får man reservdelsinventeringen klar på mycket kort tid. Tack vare att utrustningen är så flexibel har man kunnat återanvända både pallkragar och plastlådor från tidigare lager i hissautomaterna, vilket har inneburit en stor besparing.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

TePe Munhygienprodukter

TePe Munhygienprodukter i Malmö tillverkar bland annat 11 miljoner tandborstar om året.

För att klara ökade volymer har man flyttat produktionen av tandborstar till en ny fastighet, där lokalerna designats för ett bättre flöde. Lagret för råvaror och halvfabrikat är placerat intill tandborsttillverkningen och däremellan står en Compact Lift.

Hissautomaten fylls på från lagersidan och i produktionen hämtar operatörerna komponenter enligt en orderspecifikation. Detta spar tid då operatörer inte behöver leta efter delar på lagret och truckförarna på andra sidan väggen kan sköta godshanteringen utan risk för tillbud.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

Tata Steel i Halmstad

Tata Steel levererar stållösningar till byggsektorn, bilindustrin, förpackningsindustrin, maskinkonstruktionssektorn och andra marknader över hela världen. Tata Steel är även en av världens tio största stålproducenter.

Anläggningen i Halmstad hanterar tunnplåt som ligger på 2800 mm breda lastpallar. Pallarna lastas med truck i ena ändan av hissen och hanteras manuellt i andra öppningen. Här beställer man fram plåt i önskat format och kulör som profileras i direkt anslutning till hissautomaten.

Plåtarna som ej bearbetas går tillbaks och lagras i hissautomaten Compact Lift.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Tillbehör och inredning:

SP Maskiner i Ljungby

1980 konstruerade och byggde SP världens första engrepps aggregat SP21 som kom att revolutionera det professionella skogsbruket. I dag är SP Maskiner en ledande tillverkare av skördaraggregat för skogsmaskiner med en marknad över hela världen.

SP Maskiner har en Compact Twin med dubbla öppningar så att två operatörer kan jobba samtidigt. De har även en Compact Lift för smådetaljer till både produktion och reservdelshanteringen. Detta har frigjort stora ytor och skapat ordning och reda i hanteringen.

Produkt:

Compact LIFT Compact TWIN

Kundanpassningar:

Getinge AB i Växjö

Getinge Disinfection i Växjö har utvecklat sin lagerhantering med Compact Lift.

Den första hissautomaten installerades 2009 och 2014 flyttades denna och kompletterades med två nya Compact Lift. I samband med detta kopplade de upp sitt ERP- system Movex mot WMS-systemet Compact Store för att ytterligare effektivisera plocken från lagret.

Produkt:

Compact LIFT

Kundanpassningar:

Garo AB i Gnosjö

GARO AB är moderbolaget i GAROgruppen med affärsområden elinstallation och system.

Elinstallation omfattar normprogram, mätarskåp, mätartavlor och -block, eluttag för bilparkeringar, brytare, CEE-uttag mm. Affärsområdet System är specialister på elstolpar för marinor och camping samt totallösningar på laddningsutrustning. Ökad effektivitet och en stor platsbesparing gjorde investeringen av en Compact Hissautomat som ett givet val för Garo.

Produkt:

Compact Lift

Kundanpassningar:

Optimering:

Sortera på
Resultat är filtrerat på: 
 • weland_lagersystem-ab00001037.jpg

  weland_lagersystem-ab00001037.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001133.jpg

  weland_lagersystem-ab00001133.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001140.jpg

  weland_lagersystem-ab00001140.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001146.jpg

  weland_lagersystem-ab00001146.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001304.jpg

  weland_lagersystem-ab00001304.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001309.jpg

  weland_lagersystem-ab00001309.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001499.jpg

  weland_lagersystem-ab00001499.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001766.jpg

  weland_lagersystem-ab00001766.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001768.jpg

  weland_lagersystem-ab00001768.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001775.jpg

  weland_lagersystem-ab00001775.jpg

  2015-03-03


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001066.jpg

  weland_lagersystem-ab00001066.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001058_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001058_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001061_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001061_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001055_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001055_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001045_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001045_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001043_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001043_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001041_20131002.jpg

  weland_lagersystem-ab00001041_20131002.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

 • weland_lagersystem-ab00001040.jpg

  weland_lagersystem-ab00001040.jpg

  2009-01-01


  Ingår i galleri:

  • Pallställ

  Pallställ

För fler bilder på våra produkter, gå till vårt mediagalleri.

Till Mediagalleriet

Kundvagn

 • Din varukorg är tom